Danh sách ngành nghề
Chuyên ngành

Thương mại quốc tế

Thương mại quốc tế (FITT) Là ngành học về kinh doanh và thương mại quốc tế, trong lĩnh vực thương mại quốc tế thì bằng cấp FITT được công nhận là cao nhất trong nước.Diễn đàn Đào tạo Thương mại quốc tế (FITT) là một tổ chức trực thuộc của Chính phủ Canada, hiện nay đang giảng dạy về kinh doanh quốc tế và thương mại, là một tổ chức phi lợi nhuận, và trong lĩnh vực thương mại quốc tế, bằng cấp được công nhận là cao nhất trong nước. Chứng chỉ và bằng cấp của FITT được đã được công nhận rộng rãi trong giới thương mại, những bạn hướng đến việc nâng cao kỹ năng trong lĩnh vực này, sẽ có hội thăng tiến cao trong sự nghiệp.
Dành cho những đối tượng:
 • Mong muốn hoạt động trong ngành thương mại, Nâng cao kỹ năng
 • Mong muốn có bằng cấp quốc tế
 • Mong muốn có kiến thức và kinh nghiệm kinh doanh, hơn nữa muốn tiếp tục nghiên cứu về kinh doanh quốc tế
Lợi ích:
 • Nắm vững Tiếng anh chuyên ngành.
 • Bạn cũng có thể nhận được tài liệu tham khảo từ nơi làm việc/ thực tập trong quá trình du học của bạn.
 • Bằng cấp chuyên gia thương mại quốc tế Certified International Trade Professional (CITP)
Khóa học
 • Tài chính thương mại
 • Luật thương mại quốc tế
 • Kinh doanh quốc tế
 • Học để chuẩn bị cho kỳ thi
 • Nước có thể du học lấy bằng chứng nhận FITTCanada: Là quốc gia sinh ra tổ chức thương mại quốc tế FITT.