Chính phủ Anh đã xác nhận rằng sinh viên quốc tế nhập học trong niên khóa 2020-2021 nhưng bắt đầu bằng hình thức học từ xa vẫn đủ điều kiện để đăng ký visa sinh viên Tier 4 với yêu cầu là bạn phải chuyển sang hình thức học trực tiếp ngay khi hoàn cảnh cho phép.

Nếu bạn học từ xa, bạn sẽ vẫn đủ điều kiện để đăng ký visa ở lại Anh 2 năm sau khi tốt nghiệp Graduate Route để đi làm hoặc tìm kiếm việc làm, miễn là bạn đến Anh trước ngày 06/04/2021.

Dưới đây là hướng dẫn dành cho visa Tier 4 trong bối cảnh COVID-19:

Các thoả thuận nhượng bộ tạm thời để đáp ứng tình hình Covid-19

Hướng dẫn này sẽ được sử dụng từ ngày 16 tháng 6 năm 2020, bao gồm các thoả thuận nhượng bộ tạm thời cho các đối tượng:

• Du học sinh thuộc visa tier 4

• Du học sinh ngắn hạn

Tất cả các thoả thuận nhượng bộ sẽ được áp dụng dưới sự theo dõi thường xuyên và sẽ được rút lại sau khi tình hình trở lại bình thường.

Đối du học sinh thuộc visa tier 4, hướng dẫn này phải được đọc cùng với hướng dẫn chính sách cho visa tier 4.

Đối với du học sinh ngắn hạn, hướng dẫn này phải được đọc cùng với hướng dẫn cho du học sinh ngắn hạn và Phần 3 của Quy tắc nhập cư.

1. Du học sinh thuộc visa Tier 4

Phần này cung cấp thông tin về:

  • Học từ xa
  • Gia hạn visa Tier 4
  • Đăng ký với cảnh sát
  • Giờ làm việc
  • Kiểm tra quyền thuê nhà
  • Visa làm việc sau tốt nghiệp

Học từ xa

1.1 Học sinh sở hữu visa Tier 4 thường không được phép thực hiện các khóa học từ xa. Tuy nhiên, do hoàn cảnh đặc biệt hiện tại, chúng tôi sẽ không coi đó là vi phạm nghĩa vụ bảo lãnh khi cho phép học tập từ xa đối với các học sinh thuộc visa Tier 4 đang ở Anh hoặc những người đã chọn trở về nước ngoài nhưng muốn tiếp tục chương trình học hiện tại.

1.2 Du học sinh vừa được cấp visa Tier 4 nhưng không thể đến Vương quốc Anh được phép thực hiện học tập từ xa và không cần rút bảo lãnh.

1.3 Du học sinh ở ngoài Vương quốc Anh chưa được cấp visa Tier 4 nhưng muốn bắt đầu một khóa học bằng cách học từ xa không cần phải đến Vương quốc Anh để làm như vậy và do đó không cần bảo lãnh dưới dạng visa Tier 4.

Xin visa Tier 4

1.4 Học sinh hết hạn visa giữa khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 7 năm 2020, nếu không thể gia hạn ở trong nước, sẽ có thể được đặc cách nộp đơn xin nghỉ phép để duy trì visa tại Vương quốc Anh. Điều này bao gồm các học sinh đang theo học tại các trường – những người sẽ được yêu cầu nộp đơn xin nghỉ phép từ đất nước của họ, ví dụ như sinh viên tại các Nhà cung cấp Giáo dục Đại học không có hồ sơ tuân thủ.

1.5 Để được nghỉ phép để hoàn thành khóa học hiện tại hoặc bắt đầu khóa học mới, học sinh vẫn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu khác của visa Tier, bao gồm cả tiến trình học tập (trừ khi áp dụng quy định trong đoạn 3.6 hoặc 3.7) và yêu cầu duy trì. Học sinh thường phải đăng ký để học một khóa học bắt đầu không quá 28 ngày trước khi thời hạn nghỉ phép hiện tại của họ hết hạn, nhưng chúng tôi sẽ thực hiện theo quyết định này nếu:

• học sinh phải nộp đơn xin visa trước ngày 31 tháng 7 vì thời gian nghỉ hiện tại của họ sẽ hết hạn vào hoặc trước ngày đó và

• ngày bắt đầu của khóa học mới có tên trên thư mời nhập học CAS không muộn hơn ngày 1 tháng 10 năm 2020.

Thoải thuận nhượng bộ này áp dụng cho cả những học sinh sở hữu Tier 4 đã nghỉ phép và khi học sinh nộp đơn xin chuyển sang Tier 4 từ một tuyến nhập cư khác theo sự thoả thuận nhượng bộ đặc biệt.

1.6 Học sinh không thể hoàn thành khóa học trong thời gian nghỉ hiện tại do Covid-19 sẽ có thể nộp đơn xin visa ở trong nước để hoàn thành khóa học đó. Học sinh học lại một năm, học lại một học phần hoặc thi lại một bài kiểm tra sẽ được miễn phải chứng minh sự tiến bộ trong học tập đối với những người nộp đơn ở Anh như thường lệ. Ngoài sự miễn trừ này, những học sinh cần thêm thời gian để hoàn thành khóa học do Covid-19 sẽ được miễn chứng minh sự tiến bộ trong học tập, ví dụ: khi một người bảo lãnh tạm thời ngừng việc nghiên cứu bảo dự kéo dài của các biện pháp giãn cách xã hội.

1.7 Học sinh hết hạn visa trong khoảng thời gian từ 24 tháng 1 đến 31 tháng 7 và thông thường sẽ không thể chứng minh sự tiến bộ trong học tập vì khóa học mới của họ ở cùng cấp độ với khóa trước, nhưng không thể đi ra nước ngoài để nộp đơn xin visa do Covid-19, sẽ được miễn yêu cầu chứng minh sự tiến bộ trong học tập nếu người bảo lãnh xác nhận trên CAS rằng khóa học trước và khóa học mới được kết hợp để hỗ trợ nguyện vọng nghề nghiệp thực sự của ứng viên. Thoả thuận nhượng bộ này sẽ áp dụng cho các khóa học có ngày bắt đầu trước ngày 01 tháng Mười.

1.8 Học sinh đăng ký học một khóa học mới có thể bắt đầu học tại cơ sở giáo dục kể từ ngày nộp đơn. Học sinh phải có được chứng chỉ ATAS hợp lệ trước khi bắt đầu học, nếu cần thiết cho khóa học. Trường học bảo lãnh phải chấm dứt bảo lãnh và giảng dạy học sinh nếu Bộ Nội vụ từ chối đơn đăng ký.

Đăng ký với cảnh sát

1.9 Du học sinh thuộc visa Tier 4 được yêu cầu đăng ký với cảnh sát như một điều kiện xin nghỉ phép, hoặc cần thông báo cho cảnh sát về sự thay đổi hoàn cảnh sẽ không cần phải đến đồn cảnh sát trong thời gian Chính phủ khuyên mọi người không được rời khỏi nhà trừ khi điều đó là cần thiết. Chính sách này áp dụng từ ngày 21 tháng 3 trong khi các hạn chế về giãn cách xã hội được áp dụng. Những học sinh thuộc trường hợp nói trên phải đăng ký với cảnh sát hoặc cập nhật thông tin của họ sau khi các biện pháp giãn cách xã hội được dỡ bỏ.

1.10 Học sinh đã đăng ký với cảnh sát và đang làm đơn đăng ký mới ở Anh nên nộp Giấy chứng nhận đăng ký cảnh sát cùng với bất kỳ tài liệu nào khác để hỗ trợ cho đơn đăng ký của họ như bình thường.

Giờ làm việc

1.11 Du học sinh thuộc visa Tier 4 có quyền làm việc và được NHS (Dịch vụ Y tế Quốc gia) tin tưởng tuyển dụng trong bất kỳ ngành nghề nào được liệt kê dưới đây sẽ không bị giới hạn 20 giờ làm việc mỗi tuần trong thời gian học và có thể làm việc không giới hạn số giờ cho phép:

• nhà hóa sinh

• nhà khoa học sinh học

• bác sĩ nha khoa

• chuyên gia y tế

• nhân viên y tế

• nhân viên X quang y tế

• nữ hộ sinh

• y tá

• nhà trị liệu nghề nghiệp

• bác sĩ nhãn khoa

• nhân viên y tế

• dược sĩ

• nhân viên vật lý trị liệu

• bác sĩ phẫu thuật

• nhà tâm lý học

• nhân viên xã hội

• nhà trị liệu ngôn ngữ

• chuyên gia trị liệu

1.12 Du học sinh thuộc visa Tier 4 có quyền làm việc nhưng bị nhà trường tạm thời dừng việc học của họ do sự bùng phát Covid-19 sẽ được coi là đang trong thời gian nghỉ và vì vậy sẽ được phép làm việc toàn thời gian trong thời gian này.

Làm tình nguyện

1.13 Các quy tắc hiện hành về làm tình nguyện và thực hiện công việc tự nguyện như được quy định trong Hướng dẫn xin Visa Tier 4 vẫn sẽ được áp dụng trong giai đoạn này. Tuy nhiên, du học sinh thuộc visa Tier 4 muốn hỗ trợ NHS sẽ được phép làm như vậy với điều kiện họ tuân thủ các quy tắc 'Ở nhà' và chỉ làm tình nguyện nếu họ đáp ứng các điều kiện có liên quan như được nêu trên trang web của NHS England.

1.14 Những học sinh này sẽ không bị coi là làm việc vi phạm các điều khoản visa của họ và có thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ cần thiết nào theo yêu cầu của họ trong vai trò là tình nguyện viên.

Hạn chế tiếp xúc xã hội

1.15 Học sinh được phép làm việc hoặc làm tình nguyện phải tuân theo hướng dẫn của chính phủ về việc giãn xách xã hội và những công việc không thiết yếu. Thông tin thêm về giãn xách xã hội có thể được tìm thấy ở đây, và hướng dẫn thêm bao gồm các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh có thể được tìm thấy ở đây. Việc không tuân thủ hướng dẫn của chính phủ có thể dẫn đến việc bị phạt tiền hoặc án phạt liên quan đến cảnh sát.

Giới hạn thời gian

1.16  Khoảng thời gian tối đa mà Du học sinh thuộc visa Tier 4 (General) có thể được nghỉ phép khi còn là học sinh sẽ vẫn được duy trì như cũ. Tuy nhiên, UKVI có thể tuỳ ý đưa ra quyết định trong tương lai khi thời hạn nghỉ phép sẽ khiến ai đó vượt quá giới hạn thời gian cho phép do kết quả của Covid-19.

Kiểm tra quyền thuê nhà

1.17 Chương trình “quyền cho thuê” yêu cầu chủ nhà kiểm tra xem tất cả những người thuê nhà có tài sản của họ có tư cách pháp lý để sống ở Anh hay không.

1.18 Kiểm tra quyền thuê nhà đã được điều chỉnh để giúp chủ nhà dễ dàng thực hiện việc này hơn trong vụ dịch Covid-19. Thay đổi tạm thời có nghĩa là Bộ Nội vụ sẽ không yêu cầu chủ nhà xem tài liệu gốc và sẽ cho phép thực hiện kiểm tra thông qua các cuộc gọi video. Những người muốn thuê nhà hiện cũng có thể gửi bản scan các tìa liệu thay vì bản gốc để chứng minh quyền thuê nhà của mình.

1.19 Nếu một người có khả năng hoặc đã từng thuê nhà không thể cung cấp bất kỳ tài liệu nào được chấp nhận, chủ nhà nên sử dụng Landlord Checking Service (Dịch vụ kiểm tra của chủ nhà).

1.20 Tiếp tục việc kiểm tra là cần thiết và việc cố tình cho người không có tình trạng nhập cư hợp pháp tại Vương quốc Anh thuê nhà là một hành vi phạm tội. Khi các thay đổi tạm thời kết thúc, chủ nhà sẽ được yêu cầu thực hiện kiểm tra đầy đủ đối với những người thuê nhà trong thời gian đại dịch.

1.21 Thông tin chi tiết có thể tìm thấy ở đây.

Visa làm việc sau tốt nghiệp

1.22 Visa làm việc sau tốt nghiệp vẫn dự kiến ​​sẽ được đưa ra vào mùa hè năm 2021 như đã thông báo trước đó. Thông tin thêm về visa này sẽ được công bố sau.

1.23 Thông thường, các du học sinh sẽ học tập ở Anh để đủ điều kiện xin visa làm việc sau tốt nghiệp. Tuy nhiên, nếu học sinh được yêu cầu tiếp tục chương trình học hiện tại hoặc bắt đầu một khóa học mới bằng phương pháp học từ xa hoặc học tập kết hợp do Covid-19, họ vẫn sẽ đủ điều kiện để chuyển sang visa làm việc sau tốt nghiệp trên cơ sở nhượng bộ nếu họ có một khoảng thời gian học tập ở ngoài Vương quốc Anh.

1.24 Học sinh sẽ được hưởng lợi từ sự nhượng bộ này nếu họ nhập cảnh vào Anh trước ngày 6 tháng 4 năm 2021 và hoàn thành học kỳ cuối cùng của chương trình học tại Vương quốc Anh.

3.25 Những học sinh như vậy sẽ vẫn cần phải nghỉ phép với tư cách là du học sinh thuộc visa Tier 4 hoặc visa du học khi visa làm việc sau tốt nghiệp mới ra mắt vào năm 2021 và đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện khác để xin visa.

2. Du học sinh ngắn hạn

Phần này cung cấp thông tin về:

  • Chuyển sang visa Tier 4 tại Anh
  • Cho phép học tập
  • Gia hạn thời gian nghỉ để duy trì visa du học ngắn hạn ở Anh

Chuyển sang visa Tier 4 tại Anh

2.1 Chuyển sang visa Tier 4 từ các loại visa khác, bao gồm visa Tham quan và Học tập ngắn hạn (Visit and Short-term Study), sẽ được cho phép trên cơ sở đặc biệt. Ứng viên vẫn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu liên quan khác của visa như có thư mời CAS hợp lệ, trừ khi yêu cầu được thông qua bởi một thoả thuận nhượng bộ khác có trong hướng dẫn này. Điều này sẽ được cho phép cho đến ngày 31 tháng 7 khi thoả thuận nhượng bộ sẽ được xem xét.

2.2 Học sinh nộp đơn để chuyển từ visa du học ngắn hạn sang visa Tier 4 sẽ có thể bắt đầu khóa học mới kể từ ngày nộp đơn thay vì ngày đưa ra quyết định, để có được chứng chỉ ATAS cho khóa học đề xuất của họ nếu được yêu cầu. Trường học bảo lãnh phải chấm dứt bảo lãnh và giảng dạy học sinh nếu Bộ Nội vụ từ chối đơn đăng ký.

Cho phép học tập

2.3 Những du học sinh ngắn hạn được đặc cách gia hạn thời gian nghỉ phép trong hạng mục này sẽ được phép học ở một khóa học khác ngoài khóa học mà họ đã đăng ký ở Anh.

2.4 Các du học sinh sở hữu visa ngắn hạn hết hạn sau ngày 31 tháng 7 cũng sẽ được phép học thêm một khóa học, nhưng chỉ khi họ không thể tiếp tục khóa học họ đã đăng ký bằng cách học từ xa hoặc họ đã hoàn thành khóa học ban đầu. Yêu cầu phải rời đi trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc chương trình học sẽ không áp dụng đối với những người không thể rời khỏi Vương quốc Anh do hạn chế đi lại do dịch Covid-19 gây ra.

Gia hạn thời gian nghỉ để duy trì visa du học ngắn hạn ở Anh

2.5 Không có quy định nào trong Quy tắc Nhập cư để làm đơn xin ở trong nước để gia hạn thời gian nghỉ phép trong danh mục visa du học ngắn hạn. Một người muốn gia hạn thời gian nghỉ phép để duy trì visa với tư cách là một du học sinh ngắn hạn sẽ cần phải làm đơn xin gia hạn thời gian ở lại Anh. Ngoài ra, nếu học sinh đó có ý định theo học tại một nhà cung cấp giáo dục là nhà bảo lãnh visa Tier 4 và sẵn sàng bảo lãnh cho họ, họ có thể đăng ký để chuyển sang visa du học Tier 4. Du học sinh sở hữu visa du học ngắn hạn hết hạn trước ngày 31 tháng 7 có thể yêu cầu gia hạn nghỉ phép đến ngày 31 tháng 7.

Thông tin bổ sung về việc đóng cửa các Trung tâm Đăng ký Visa (VAC) và nhà cung cấp Kỳ thi Tiếng anh Đảm bảo (SELT) ở nước ngoài

Một số Trung tâm Trung tâm Đăng ký Visa Anh (VAC) đang mở cửa hoạt động trở lại ở những địa phương cho phép. Các dịch vụ sẽ mở lại theo từng giai đoạn.

Để cập nhật trạng thái của các VAC tại quốc gia của bạn, hãy kiểm tra:

• TLS contact nếu bạn ở Châu Âu, Châu Phi và một phần của Trung Đông

• VFS global cho tất cả các quốc gia khác

Các lệnh hạn chế toàn cầu vẫn được duy trì đồng nghĩa với việc một số dịch vụ UKVI sẽ vẫn đóng cửa. Khi các dịch vụ hoạt động trở lại, khách hàng hiện tại sẽ được liên lạc.

Một số Trung tâm kiểm tra tiếng Anh cũng đang mở cửa hoạt động trở lại. Truy cập trang web của Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế (IELTS), trang web Pearson Test of English hoặc trang web LanguageCert hoặc liên hệ với trung tâm kiểm tra của bạn để biết thêm thông tin về nơi mở cửa hoạt động trở lại và cách để đăng ký Kỳ thi tiếng Anh Đảm bảo.

Khi các VAC được mở lại, chúng tôi sẽ xem xét nhu cầu về bất kỳ sự nhượng bộ nào liên quan đến kiểm tra tiếng Anh tại địa phương đối với các học sinh được tuyển sinh cho các khóa học tiếng Anh dự bị đại học của các đơn vị bảo lãnh visa Tier 4.

Học sinh có visa 30 ngày để làm việc, học tập hoặc thăm thân đã hết hạn

Học sinh có visa 30 ngày để tới Vương quốc Anh đã hết hạn hoặc sắp hết hạn, có thể yêu cầu visa thay thế với ngày hiệu lực được sử đổi miễn phí cho đến cuối năm nay.

Để gửi yêu cầu, học sinh phải liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ Nhập cư Coronavirus. Yêu cầu phải bao gồm tên học sinh, quốc tịch, ngày sinh và số tham chiếu của GWF kèm theo tiêu đề là “THAY THẾ VISA 30 NGÀY”. Những học sinh đã liên hệ với chúng tôi về vấn đề này phải cho chúng tôi biết được thông tin trong email.

Học sinh sẽ được liên lạc khi các VAC của chúng tôi mở của hoạt động trở lại để sắp xếp một visa thay thế được chứng thực trong hộ chiếu của họ.

Học sinh sẽ không bị phạt vì không thể lấy Thẻ BRP trong khi các biện pháp cách ly do coronavirus được áp dụng.

Quá trình này sẽ được thực hiện cho đến cuối năm 2020.

DEOW VIETNAM - Du học các nước cùng Deow, học tiếng Anh đàm thoại trực tuyến miễn phí, không giới hạn cùng giáo viên bản xứ
Chương trình áp dụng dành cho DHS có kế hoạch nhập học đến hết năm 2021
=> Chi tiết xem tại đây: https://deow.com.vn/tin-tuc/hoc-tieng-anh-mien-phi-khi-dang-ky-du-hoc-cung-deow

Xem nhiều hơn