ĐH hạng #79 NU của Mỹ Baylor University tọa lạc tại Waco, bang Texas giảm học phí cho học sinh nhập học chương trình dự bị từ Kỳ Thu 2020 và bắt đầu chương trình học trực tuyến


 

Baylor đem lại Trải nghiệm học Trực tuyến chất lượng cao, với lớp học tương tác và
Hỗ trợ đến từng cá nhân với mức chi phí điều chỉnh giảm phù hợp

Học sinh Việt Nam nay đã có thể bắt đầu ngay chương trình Đại học của mình tại ĐH thứ hạng cao của Mỹ (#78 National Universities- US news 2019) ngay từ kỳ Thu, tháng 9, 2020, cùng với sự hỗ trợ 1 kèm 1 của giảng viên Baylor, và nhiều hoạt động phong phú giúp bạn luôn có sự tương tác với sinh viên khác.

Xem thêm thông tin về Baylor University tại đây: 
http://deow.com.vn/truong-hoc/baylor-university-1

TRUNG TÂM DU HỌC DEOW VIETNAM