Sinh viên học kinh doanh và doanh nhân là những người tiên phong. Bất kể đó là chương trình giúp học viên có được tầm nhìn và biến nó thành một doanh nghiệp thành công hay cải thiện các hoạt động kinh doanh hiện có trên khắp thế giới. Chương trình học cấp bằng tại trường University of New Castle năng động, linh hoạt và thực tiễn hơn bao giờ hết. Có được sự hiểu biết rộng rãi về môi trường kinh doanh toàn cầu của Úc và trên toàn thế giới, cũng như các kỹ năng thực tế cần thiết cho sự nghiệp thành công trong nhiều lĩnh vực như tiếp thị, nhân sự, du lịch, quản lý thể thao - hoặc bất kỳ chuyên ngành nào bạn chọn. Bạn lấy bằng cấp ở đâu hoàn toàn phụ thuộc vào bạn.Lý do nên chọn học business và entrepreneurship tại University of Newcastle?
  • Có được các kỹ năng kế toán thực hành - Get hands-on accountancy skills- các chương trình của chúng tôi được định hình xoay quanh việc học tập toàn cầu, vị trí làm việc, thực tập và tiếp cận doanh nghiệp để học tập.
  • Xây dựng kinh nghiệm tài chính ở nước ngoài - Build overseas financial experience- với một loạt các hoạt động quốc tế như trao đổi, sắp xếp, tham quan học tập và các khóa học ngắn hạn ở nước ngoài. 
  • Học tập trong Không gian NeW - Không gian NeW, tại quận trung tâm tài chính Newcastle, cung cấp môi trường tối ưu để bạn vượt trội trong học tập. Trải nghiệm học tập thời đại mới, hợp tác và chia sẻ ý tưởng.
  • Tỷ lệ sinh viên Cử nhân Thương mại tốt nghiệp có việc làm trong vòng 4 tháng là 93,8% (theo Overall employment rate – 2018 Graduate Outcomes Survey).
  • Phòng thí nghiệm Greater Bank Finance Lab - Nằm ở lầu 1 trong trường đại học University of Newcastle Phòng thí nghiệm Tài chính Ngân hàng Greater là một môi trường học tập thực hành, cho phép sinh viên Đại học Newcastle Business School xây dựng kỹ năng của mình trong các quyết định tài chính, quản lý rủi ro và hệ thống kinh tế, trước khi họ tốt nghiệp.
  • Chương trình học được chứng nhận - được công nhận  chuyên môn với nhiều cơ quan và tổ chức chuyên nghiệp lớn bao gồm CPA Australia, CA Australia và New Zealand, Hiệp hội Kế toán viên được chứng nhận (ACCA) và Hiệp hội Kế toán quốc tế (AIA)

HỌC PHÍ:
https://www.newcastle.edu.au/__data/assets/pdf_file/0011/489782/2020-International-Undergraduate-Indicative-Annual-Program-Fees.pdf

Deow Vietnam hiện là đại diện tuyển sinh trực tiếp của Đại học University of New Castle Úc.