Cơn mưa học bổng tại La Trobe College kỳ nhập học tháng 10/2020 hay tháng 3/2021 cho Chương trình Foundation, Diploma và Chuyển tiếp Đại học

  1. Học bổng $2,000 Foundation cho kỳ tháng 10/2020 hay kỳ tháng 3/2021. Không yêu cầu GPA. Học ELICOS vẫn được học bổng2. Học bổng $5,400 - $7,000 Diploma cho kỳ tháng 10/2020 hay kỳ tháng 3/2021. Không yêu cầu GPA. Học ELICOS vẫn được học bổng3. Học bổng chuyển tiếp 20% - 30% sau Foundation hay Diploma. Học bổng được xét dựa trên điểm GPA của Foundation hay DiplomaDU HỌC ÚC CÙNG DEOW VIETNAM
Theo dõi Deow trên Facebook, Instagram Deow Vietnam

VP Sydney: 60 York Street, Suite 103, Sydney, 2000 Australia
VP Brisbane: Santos Place – Level 27, 32 Turbot Street, Brisbane QLD 4000
VP Melbourne: Level 40, 140 William Street, Melbourne, VIC 3000 Australia
Email: info@deow.com.vn
Hotline: 0813980800

>> Học tiếng Anh đàm thoại miễn phí với giáo viên bản xứ đến năm 2021
>> Học toán quốc tế, tiếng Anh, thuyết trình, viết luận trực tuyến chỉ 2 giờ học mỗi ngày
>> Luyện thi SAT trực tuyến 1 giờ mỗi tối