Nhanh tay đăng ký để kịp kỳ nhập học Úc và New Zealand chương trình trung học, dự bị chuyển tiếp vào các trường hàng đầu của Úc và Newe Zealand trong năm 2020.


 

NGÀY NHẬP HỌC TRONG NĂM 2020

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC & DỰ BỊ ĐẠI HỌC ÚC – NEW ZEALAND

 

Trung học

Dự bị gia hạn

Dự bị tiêu chuẩn

Dự bị tăng cường

Dự bị tăng tốc

Cao đẳng

Đại học

Dự bị Thạc sĩ

Thạc sĩ

Auckland Foundation Year

 

17 tháng 1

10 tháng 7

17 tháng 1

10 tháng 7

14 tháng 8

17 tháng 4

 

 

 

 

 

The University of Waikato

 

 

27 tháng 2

6 tháng 7

9 tháng 11

24 tháng 2

6 tháng 7

9 tháng 11

 

 

 

 

Taylors high school Sydney

4 tháng 2

27 tháng 4

 

 

 

 

 

 

 

 

The University of Sydney Foundation Program

 

10 tháng 2

10 tháng 8

4 tháng 2

20 tháng 7

27 tháng 4

12 tháng 10

14 tháng 9

 

 

 

 

The Australian University

 

30 tháng 5

7 tháng 11

24 tháng 1

11 tháng 7

17 tháng 4

3 tháng 10

5 tháng 4

20 tháng 9

18 tháng 2

15 tháng 7

 

 

 

The University of Western Australia

 

17 tháng 1

11 tháng 7

17 tháng 1

11 tháng 7

11 tháng 4

3 tháng 10

 

21 tháng 2

20 tháng 6

17 tháng 10

 

 

 

Flinders University

 

 

24 tháng 2

22 tháng 6

19 tháng 10

24 tháng 2

22 tháng 6

19 tháng 10

 

24 tháng 2

22 tháng 6

19 tháng 10

 

24 tháng 2

22 tháng 6

19 tháng 10

 

Charles Sturt University

 

 

 

 

 

 

24 tháng 2

6 tháng 7

9 tháng 11

 

24 tháng 2

6 tháng 7

9 tháng 11

 

>> Học phí 2020 Trung học Úc Taylors High School
>> Học bổng Chương trình dự bị Đại học Tây Úc
>> Học bổng Chương trình dự bị Đại học quốc gia Úc


TRUNG TÂM DU HỌC DEOW VIETNAM
Tầng trệt, Saigon Prime, 107 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TPHCM
Email: info@deow.com.vn
Tổng đài: 02838300712