Tốt nghiệp đại học với tấm bằng về khoa học máy tính đem đến cho bạn cơ hội làm việc trong các tổ chức nghiên cứu, cơ quan chính phủ, công ty công nghệ hàng đầu. Dưới đây là những trường đại học cung cấp chuyên ngành khoa học máy tính hàng đầu tại Mỹ.

Top 20 Best Computer Science Schools in USA

STTTên trườngVị tríXếp hạng ngành
1

Carnegie Mellon University

Pittsburgh, PA#1 in Computer Science 
2

Massachusetts Institute of Technology

Cambridge, MA#1 in Computer Science
3

Stanford University

 

 

Stanford, CA#1 in Computer Science
4

University of California--Berkeley

 

 

Berkeley, CA#1 in Computer Science
5

University of Illinois--Urbana-Champaign

 

 

Urbana, IL#5 in Computer Science
6

Cornell University

 

Ithaca, NY#6 in Computer Science
7

University of Washington

 

 

Seattle, WA#6 in Computer Science
8

Georgia Institute of Technology

 

 

Atlanta, GA#8 in Computer Science
9

Princeton University

 

 

Princeton, NJ#8 in Computer Science
10

University of Texas--Austin

 

 

Austin, TX#10 in Computer Science
11

California Institute of Technology

 

 

Pasadena, CA#11 in Computer Science
12

University of Michigan--Ann Arbor

 

 

Ann Arbor, MI#11 in Computer Science
13

Columbia University

 

 

New York, NY#13 in Computer Science
14

University of California--Los Angeles

 

Los Angeles, CA

#13 in Computer Science
15

University of Wisconsin--Madison

 

 

Madison, WI#13 in Computer Science
16

Harvard University

 

 

Cambridge, MA#16 in Computer Science
17

University of California--San Diego

 

 

La Jolla, CA#16 in Computer Science
18

University of Maryland--College Park

 

 

College Park, MD#16 in Computer Science
19

University of Pennsylvania

 

 

Philadelphia, PA#19 in Computer Science
20

Purdue University--West Lafayette

 

 

West Lafayette, IN#20 in Computer Science
21

Rice University

 

 

Houston, TX#20 in Computer Science
 

University of Massachusetts--Amherst

 

 

Amherst, MA#20 in Computer Science
22

University of Southern California

 

 

Los Angeles, CA#20 in Computer Science
23

Yale University

 

 

New Haven, CT#20 in Computer Science

>> Học tiếng Anh đàm thoại miễn phí với giáo viên bản xứ đến năm 2021
>> Học toán quốc tế, tiếng Anh, thuyết trình, viết luận trực tuyến chỉ 2 giờ học mỗi ngày