Danh sách trường học

Humber College

Quốc gia: Canada
Thành phố / Bang: Toronto
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 203 Humber College Blvd. Toronto, Ontario Canada M9W 6V3
Ontario
Điện thoại: 1-416-675-5067
Website: https://humber.ca/

Giới thiệu

Học viện công nghệ và học tập nâng cao Humber (Humber Institute of Technology and Advanced Learning)hay còn được gọi là Humber College, được thành lập vào năm 1967. Humber là một trường cao đẳng công lập được tài trợ nằm tại Toronto, Ontario, Canada. Humber gồm ba cơ sở chính: cơ sở Humber North, cơ sở Lakeshore và cơ sở Humber Orangeville.

Mục tiêu của Humber là nhấn mạnh vào thực hành, tập trung vào nghề nghiệp. Chúng tôi cung cấp hơn 150 chương trình học bao gồm bằng cử nhân, bằng cao đẳng(diploma), chứng chỉ và chứng chỉ sau đại học, trên 40 lĩnh vực nghiên cứu và sẽ giúp bạn vạch ra con đường tốt nhất hướng tới mục tiêu của mình.

Humber College cung cấp các bằng cử nhân cho các ngành nghề sau đây:

Cử nhân nghệ thuật ứng dụng (quảng cáo sáng tạo)

Cử nhân Khoa học Xã hội (Tư pháp hình sự)

Cử nhân nghệ thuật ứng dụng (Thiết kế nội thất)

Cử nhân nghệ thuật ứng dụng (sản xuất phim và truyền thông)

Cử nhân nghệ thuật ứng dụng (nghiên cứu Paralegal)

Cử nhân Kinh doanh Ứng dụng (Kinh doanh điện tử)

Cử nhân kinh doanh ứng dụng (Quản lý thời trang)

Cử nhân kinh doanh ứng dụng (Quản lý nhân sự)

Cử nhân kinh doanh ứng dụng (kinh doanh quốc tế)

Cử nhân Kinh doanh Ứng dụng (Quản lý Du lịch)

Cử nhân Khoa học thông tin ứng dụng (Hệ thống phần mềm)

Cử nhân Âm nhạc ứng dụng (Âm nhạc đương đại)

Cử nhân Công nghệ ứng dụng (Kiểu dáng công nghiệp)

Cử nhân Chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên
Cử nhân âm nhạc

Cử nhân Quan hệ công chúng

 

Cử nhân Thương mại (Quản lý Kinh doanh Kỹ thuật số)

Cử nhân Thương mại (Kế toán)

Cử nhân Thương mại (Quản lý thời trang)

Cử nhân Thương mại (Quản lý chăm sóc sức khỏe)

Cử nhân Thương mại (Quản lý Nhân sự)

Cử nhân Thương mại (Quản trị Khách sạn và Du lịch)

Cử nhân Thương mại (Kinh doanh quốc tế)

Cử nhân Thương mại (Tài chính)

Cử nhân Thương mại (Nghiên cứu quản lý)

Cử nhân Thương mại (Marketing)

Cử nhân Thương mại (Quản lý chuỗi cung ứng)

Cử nhân quảng cáo sáng tạo

Cử nhân Báo chí

Cử nhân thiết kế nội thất

Cử nhân Khoa học Xã hội (Phát triển Quốc tế)

   

  Chuyên ngành & phòng ban

    

  Academic Upgrading, Arts & Science

  Health Sciences

  Accounting & Finance

  Hospitality & Tourism

  Advanced Manufacturing

  Human Services

  Art, Animation & Design

  Information & Communication Technology

  Baking, Culinary & Nutrition

  International Business & Marketing

  Business Management & Leadership

  International Development

  Criminal Justice, Law & Public Safety

  Language, Teaching and Training

  Design & Built Environment

  Legal Studies

  Fashion & Beauty Business

  Media, Communications & Writing

  Fire Services

  Music & Performing Arts

  Fitness, Sports & Massage

  Skilled Trades & Apprenticeships

  Dự toán học phí

      

  Program Name

  Semester 1

  Semester 2

  Semester 3

  3D Animation, Art and Design

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  3D Modelling and; Visual Effects Production

  $4,669.14

  $4,669.14

   

  Accounting and Information Technology

  $8,055.50

  $8,055.50

   

  Acting for Film and Television

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Addictions and Mental Health

  $8,055.50

  $8,055.50

  $8,055.50

  Advanced Chocolate and Confectionery Artistry

  $8,055.50

  $8,055.50

   

  Advertising - Account Management

  $8,055.50

  $8,055.50

   

  Advertising - Media Management

  $8,055.50

  $8,055.50

   

  Advertising and Graphic Design

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Advertising and Marketing; Communications

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Advertising Copywriting

  $8,055.50

  $8,055.50

   

  Alternative Dispute resolution

  $8,055.50

  $8,055.50

   

  Animation - 3D

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Architectural Technology

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Art Foundation

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Arts Administration; Cultural Management

  $8,055.50

  $8,055.50

  $440.00

  Bachelor of Applied Arts; Paralegal Studies

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Bachelor of Behavioural Science

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Bachelor of Child and Youth Care

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Bachelor of Commerce; Accounting

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Bachelor of Commerce; Digital Business Management

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Bachelor of Commerce; Fashion Management

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Bachelor of Commerce; Finance

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Bachelor of Commerce; Healthcare Management

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Bachelor of Commerce; Hospitality and Tourism Management

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Bachelor of Commerce; Human Resources Management

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Bachelor of Commerce; International Business

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Bachelor of Commerce; Management Studies

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Bachelor of Commerce; Marketing

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Bachelor of Commerce; Supply Chain Management

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Bachelor of Community Development

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Bachelor of Creative Advertising

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Bachelor of Design

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Bachelor of Digital Communications

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Bachelor of Film and Media Production

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Bachelor of Film and Media; Production

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Bachelor of Health Science; (Workplace Health and Wellness)

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Bachelor of Industrial Design

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Bachelor of Interior Design

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Bachelor of International; Development

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Bachelor of Journalism

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Bachelor of Music - Bass

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Bachelor of Music - Cello

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Bachelor of Music - French Horn

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Bachelor of Music - Guitar

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Bachelor of Music - Keyboard

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Bachelor of Music - Percussion

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Bachelor of Music - Trombone

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Bachelor of Music - Trumpet

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Bachelor of Music - Tuba

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Bachelor of Music - Violin

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Bachelor of Music - Vocal

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Bachelor of Music - Woodwind

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Bachelor of Nursing

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Bachelor of Public Relations

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Bachelor of Social Science (Criminal Justice)

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Baking and Pastry Arts Management

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Biotechnology

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Broadcast Television/Videography

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Broadcasting - Radio

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Building Construction Technician

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Business - Accounting

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Business - Marketing

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Business Administration

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Business Administration - Accounting

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Business Administration; - International

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Business Administration; - Logistics (International)

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Business Administration; Co-op

  $7,421.00

  $14,842.00

   

  Business Administration; Professional Golf Management

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Business Management

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Business Management - Entrepreneurial; Enterprise

  $8,055.50

  $8,055.50

   

  Business Management; Financial Services

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Cabinet Making

  $7,421.00

  $7,421.00

  $7,421.00

  Carpentry and Renovation Technician

  $7,421.00

  $7,421.00

  $7,421.00

  Child and Youth Care

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Civil Engineering Technology

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Comedy Writing

  $8,055.50

  $8,055.50

   

  Comedy Writing and Performance

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Community and Justice Services

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Community Integration through; Cooperative Education

  $2,015.41

  $2,015.41

   

  Computer and Network Support Technician

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Computer Engineering Technology

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Content Strategy

  $8,055.50

  $8,055.50

   

  Cosmetic Management

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Creative Book Publishing

  $16,111.00

   

   

  Creative Photography

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Culinary Management

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Culinary Skills

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Design Foundation

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Developmental Services Worker - Accelerated

  $7,421.00

  $7,421.00

  $7,421.00

  Developmental Services Worker

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Early Childhood Education

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Electrical Engineering Technician; - Control Systems

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Electrical Engineering Technology; - Control Systems

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Electrical Techniques

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Electromechanical Engineering Technology

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Electromechanical Engineering; Technician

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Electronics Engineering Technician

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Electronics Engineering Technology

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Emergency Telecommunications

  $7,421.00

   

   

  Enterprise Software Development

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Esthetician - Spa Management

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Event Management

  $8,055.50

  $8,055.50

   

  Exercise Science and Lifestyle; Management

  $8,055.50

  $8,055.50

   

  Fashion Arts and Business

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Fashion Management and Promotions

  $8,055.50

  $8,055.50

   

  Film and Multiplatform Storytelling

  $8,055.50

  $8,055.50

   

  Film and Television Production

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Financial Planning

  $8,055.50

  $8,055.50

   

  Fire Services

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Fitness and Health Promotion

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Food and Nutrition Management

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Forensic Identification

  $8,055.50

  $8,055.50

   

  Fundraising Management

  $8,055.50

  $8,055.50

  $8,055.50

  Funeral Director Class 1; (Embalming)

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Game Programming

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  General Arts and Science

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  General Arts and Science Exercise Science and Lifestyle Preparation

  $7,421.00

   

   

  General Arts and Science Interim Semester

  $7,421.00

   

   

  General Arts and Science; BN Second Entry Preparation

  $7,421.00

   

   

  General Arts and Science; College Transfer

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  General Arts and Science; English for Academic Purposes

  $6,528.00

  $6,528.00

   

  General Arts and Science; Health and Science

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  General Arts and Science; Technology

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  General Arts and Science; University Transfer

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Global Business Management

  $8,055.50

  $8,055.50

   

  Graphic Design

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Graphic Design for Print and Web

  $4,358.56

  $4,358.56

   

  Heating, Refrigeration and; Air Conditioning Technician

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Heating, Refrigeration and; Air Conditioning Technology

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Home Renovation Technician

  $7,421.00

  $7,421.00

  $7,421.00

  Hospitality - Event Management

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Hospitality and Tourism; Operations Management

  $8,055.50

  $8,055.50

   

  Hospitality Management

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Hospitality-Hotel and Restaurant; Operations Management

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Hotel and Restaurant Services

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Human Resources Management

  $8,055.50

  $8,055.50

   

  Industrial Woodworking Technician

  $7,421.00

  $7,421.00

  $7,421.00

  Information Technology Solutions

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Insurance Management; - Property and Casualty

  $8,055.50

  $8,055.50

   

  Interior Decorating

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  International Development

  $8,055.50

  $8,055.50

  $8,055.50

  Jazz Performance; - Introduction to Commercial Jazz - Bass

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Jazz Performance; - Introduction to Commercial Jazz - Cello

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Jazz Performance; - Introduction to Commercial Jazz - French Horn

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Jazz Performance; - Introduction to Commercial Jazz - Guitar

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Jazz Performance; - Introduction to Commercial Jazz - Keyboard

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Jazz Performance; - Introduction to Commercial Jazz - Percussion

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Jazz Performance; - Introduction to Commercial Jazz - Trombone

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Jazz Performance; - Introduction to Commercial Jazz - Trumpet

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Jazz Performance; - Introduction to Commercial Jazz - Tuba

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Jazz Performance; - Introduction to Commercial Jazz - Violin

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Jazz Performance; - Introduction to Commercial Jazz - Vocal

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Jazz Performance; - Introduction to Commercial Jazz - Woodwind

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Journalism (Graduate Certificate)

  $8,055.50

  $8,055.50

  $440.00

  Journalism

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Landscape Technician

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Law Clerk

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Marketing Management

  $8,055.50

  $8,055.50

   

  Massage Therapy

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Mechanical Engineering Technician

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Mechanical Engineering Technology

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Media Communications

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Media Foundation

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Military Arts and Science

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Millwright Techniques

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Multimedia Design and Development

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Multimedia Design and Production; Technician

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Music Business

  $8,055.50

  $8,055.50

   

  Music Composition

  $8,055.50

  $8,055.50

   

  Nutrition and Healthy Lifestyle; Promotion

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Occupational Therapist Assistant and; Physiotherapist Assistant

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Office Administration; - Law Firm

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Package and Graphic Design

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Paralegal

  $8,055.50

  $8,055.50

  $8,055.50

  Paralegal Education

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Personal Support Worker

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Pharmacy Technician

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Photography

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Plumbing Techniques

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Police Foundations

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Police Foundations; Leadership

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Post-Production

  $8,055.50

  $8,055.50

  $8,055.50

  Practical Nursing

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Pre-Health Sciences Pathway; to Advanced Diplomas; and Degrees

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Pre-Service Firefighter; Education and Training

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Professional Accounting Practice

  $8,055.50

  $8,055.50

  $8,055.50

  Professional Writing and Communications

  $8,055.50

  $8,055.50

   

  Project Management

  $8,055.50

  $8,055.50

   

  Protection, Security and Investigation

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Protection, Security and Investigation; Crime Scene Investigation

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Public Administration

  $8,055.50

  $8,055.50

  $8,055.50

  Public Relations

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Public Relations (Graduate Certificate)

  $8,055.50

  $8,055.50

   

  Radio and Media Production

  $8,055.50

  $8,055.50

   

  Recreation and Leisure Services

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Regulatory Affairs

  $8,055.50

  $8,055.50

  $8,055.50

  Research Analyst

  $8,055.50

  $8,055.50

   

  Social Service Worker

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Sport Business Management

  $8,055.50

  $8,055.50

   

  Sport Management

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Supply Chain Management

  $8,055.50

  $8,055.50

   

  Sustainable Energy; and Building Technology

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Systems Navigator

  $8,055.50

  $8,055.50

   

  Teaching English as a; Second Language

  $8,055.50

  $8,055.50

   

  Television Writing and Producing

  $8,055.50

  $8,055.50

   

  Theatre Arts - Performance

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Theatre Arts - Technical Production

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Tourism - Travel Services Management

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Tourism Hospitality Management; - Business Applications

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Tourism Hospitality Management; and Event Planning

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Traditional Chinese Medicine; Practitioner

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  User Experience Design

  $8,055.50

  $8,055.50

   

  Visual and Digital Arts

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Web Design and Development

  $4,358.56

  $4,358.56

   

  Web Design and Interactive Media

  $8,542.00

  $8,542.00

   

  Web Development

  $8,542.00

  $8,542.00

  $8,542.00

  Welding Techniques

  $7,421.00

  $7,421.00

   

  Wireless Telecommunications

  $8,542.00

  $8,542.00