Danh sách ngành nghề
Chuyên ngành

Giáo Dục & Đào Tạo

Tập trung vào một chương trình giảng dạy phong phú và kích thích tư duy kết hợp nội dung trên các lĩnh vực chủ đề, các khóa học phương pháp giáo dục cụ thể và chuẩn bị cho công việc chuyên môn như nhiều giáo viên môn học ở mọi cấp lớp.

Thích hợp cho sinh viên:

  • Làm việc với những người học thuộc mọi lứa tuổi và khả năng trong các môi trường giáo dục khác nhau;
  • Khám phá các lĩnh vực giáo dục tư nhân và công cộng;
  • Kiểm tra các tổ chức học tập phi lợi nhuận;
  • Quản lý trung tâm chăm sóc trẻ em hoặc vui chơi giải trí

Lợi ích:

  • Phát triển và chuẩn bị các nhà giáo dục, học giả và nhà nghiên cứu có kỹ năng và thông thạo, những người tạo ra các cộng đồng học tập có trách nhiệm.

Môn học:

  • Xác định các khái niệm cơ bản, công cụ truy vấn, cấu trúc của các khu vực nội dung và tài nguyên cho mọi lứa tuổi giáo dục.
  • Phát triển các kỹ năng nói, viết và công nghệ để giao tiếp với gia đình và trẻ nhỏ.
  • Tạo môi trường lành mạnh, tôn trọng, hỗ trợ và thách thức cho tất cả trẻ em.
  • Sử dụng các quan sát, tài liệu và các chiến lược đánh giá có hệ thống khác trong quan hệ đối tác với các gia đình và chuyên gia để ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển và học tập của trẻ.