Danh sách ngành nghề
Chuyên ngành

Hóa học

Các kỹ sư hóa học nghiên cứu các phản ứng hóa học để tạo ra những thứ phục vụ nhu cầu của con người. Đó là một lĩnh vực rất rộng lớn chồng chéo đáng kể với các ngành kỹ thuật, hóa học và hóa sinh khác. Các chuyên ngành kỹ thuật hóa học nghiên cứu cách tổ chức lại cấu trúc phân tử và các quá trình hóa học trong nền công nghiệp hóa chất, dầu mỏ, thực phẩm và dược phẩm. Bạn sẽ học cách xây dựng và vận hành các nhà máy công nghiệp, nơi nguyên liệu thô được thay đổi về mặt hóa học. Bạn sẽ học cách giữ môi trường an toàn khỏi ô nhiễm tiềm ẩn và chất thải độc hại. Các nhà máy giấy, nhà sản xuất phân bón, công ty dược phẩm, nhà sản xuất nhựa và hàng tấn các loại doanh nghiệp khác sẽ tìm kiếm bạn.
Dành cho những đối tượng:
 • Có quan tâm đến Hóa học và Kỹ thuật
 • Bạn muốn có một sự nghiệp trong công việc liên quan đến phòng thí nghiệm
Lợi ích:
 • Khai thác các phản ứng hóa học để sản xuất sản phẩm để sử dụng hàng ngày.
 • Cơ hội làm việc cho các công ty kỹ thuật hóa chất như các nhà sản xuất nhựa, các công ty dược phẩm, phân bón, nhà máy giấy.
Khóa học:
 • Kỹ thuật
 • Hóa học
 • Hóa sinh
 • Cấu trúc phân tử
 • Xây dựng và vận hành các nhà máy công nghiệp
 • Tiềm năng ô nhiễm
 • Chất thải nguy hại