Danh sách ngành nghề
Chuyên ngành

Khoa học Máy tính

Thông tin chung

Đối với chuyên ngành về khoa học Máy tính và IT, học sinh được tiếp xúc với các lĩnh chuyên môn lẫn kiến thức ứng dụng chẳng hạn như làm cách nào để sử dụng công nghệ robot, trí tuệ nhân tạo, lấp trình ngôn ngữ, phân tích số liệu, công nghệ game, v.v vào kinh doanh. Nhạy bén trong việc xử lý tình huống là yếu tố quan trọng đối với các bạn học ngành Khoa học Máy tính và IT, cho dù bạn học chuyên sâu về bất kỳ lĩnh vực nào.

Dành cho những đối tượng:
  • Yêu thích khoa học máy tính, phần mềm ứng dụng
  • Nhạy bén trong việc xử lý tình huống
Lợi ích:
  • Ứng dụng công nghệ cao vào lĩnh vực kinh doanh
Khóa học:
  • Công nghệ robot
  • Nhận diện giọng nói
  • Trí tuệ nhân tạo
  • Lập trình ngôn ngữ
  • Phân tích số liệu
  • Công nghệ game

Trường học