Danh sách ngành nghề
Chuyên ngành

Kiến trúc

Kiến trúc là sự kết hợp của nghệ thuật và khoa học trong việc xây dụng, thiết kế và kỹ thuật các công trình kiến trúc quy mô lớn và nhỏ. Những người chọn học kiến trúc có sự nhiệt huyết cho cả khoa học và nghệ thuật, và yêu cầu tuyển sinh cơ bản cho ngành kiến trúc thường là khả năng nghệ thuật và nhạy bén trong toán học.
Thích hợp cho sinh viên:
 • Có sự nhiệt tình cho cả khoa học và nghệ thuật
 • Khả năng nghệ thuật
 • Trình độ toán học
Lợi ích:
 • Hứa hẹn triển vọng nghề nghiệp sau đại học
 • Cạnh tranh về tài chính
Khóa học:
 • Thiết kế 3D
 • Vẽ bằng tay
 • Vẽ bằng các chương trình máy tính
 • Kết hợp các bài hướng dẫn và bài học phê bình
 • Lịch sử
 • Học thuyết
 • Công nghệ
 • Máy tính hỗ trợ thiết kế
 • Các chuyến đi khảo sát công trình

Trường học