Danh sách ngành nghề
Chuyên ngành

Kinh tế học

Nghiên cứu về sự lựa chọn - của các cá nhân, doanh nghiệp, chính phủ và xã hội về cách sử dụng thời gian và tiền bạc của họ và phân bổ nguồn lực của họ. Kinh tế đòi hỏi khả nặng của tư duy phán đoán và toán học. Nghiên cứu về sản xuất, phân phối và tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ là một công cụ không thể thiếu để hiểu được sự phức tạp của nền kinh tế thế giới hiện đại. Nó cũng là một sự chuẩn bị tuyệt vời cho một tương lai trong kinh doanh, cũng như cho các nghiên cứu sau đại học về luật, chính sách công và nghiên cứu quốc tế.
Dành cho những đối tượng:
  • Tư duy phê phán
  • Giỏi về toán học
  • Nghiên cứu sau đại học về luật, chính sách công và nghiên cứu quốc tế
Lợi ích:
  • Dành cho cá nhân, doanh nghiệp, chính phủ và xã hội để nghiên cứu cách dành thời gian và tiền bạc và tài nguyên của họ
Khóa học:
  • Sản xuất hàng hóa
  • Phân phối hàng hóa
  • Tiêu thụ hàng hóa
  • Dịch vụ

Trường học