Danh sách ngành nghề
Chuyên ngành

Ngành dựng phim

Mọi khía cạnh của sản xuất đều biến những ý tưởng trừu tượng thành những gì bạn nhìn thấy trên màn bạc. Trong thế giới nặng nề của ngày nay, nơi nội dung là vua, các nhà làm phim giàu kinh nghiệm và đội ngũ sản xuất có nhu cầu cao.

Thích hợp cho sinh viên:

Muốn đảm nhiệm công việc quảng cáo trên các trang web chuyên dụng, trang web của công ty, trong các tạp chí thương mại hoặc với các cơ quan tuyển dụng. Các liên hệ chuyên nghiệp mà bạn thực hiện thông qua trải nghiệm làm việc và nghiên cứu cũng có thể là một nguồn cơ hội.

Lợi ích:
 • Cho phép sinh viên chọn chuyên môn tập trung vào ngành dựa trên sở thích cá nhân của họ.
 • Được tiếp xúc với mọi giai đoạn sản xuất thông qua một lý thuyết và chương trình giảng dạy dựa trên kỹ thuật.
Môn học:
 • Digital editing
 • Cinematography
 • Directing
 • Production design
 • Creative writing
 • Screenwriting
 • Historical archetypes and mythology
 • Sound production and design
 • Production management
 • Acting for filmmakers
 • Postproduction
 • Advanced grip and electric
 • Contemporary art
 • Color grading and correction
 • Creative portfolio development