Danh sách ngành nghề
Chuyên ngành

Quản trị kinh doanh

Bạn có tư chất lãnh đạo bẩm sinh? Vậy bạn sẽ cần có những kỹ năng xuất sắc như xử lý tình huống, nhạy bén với số liệu và kiên quyết. À còn cả kỹ năng giao tiếp tuyệt vời! Trong quá trình nghiên cứu về Kinh doanh, học sinh được đào tạo chuyên sâu vững chắc về lý thuyết và nguyên tắc về kế toán, tài chính, marketing, kinh tế, thống kê và quản lý nhân lực. Bạn sẽ có khả năng về cách tổ chức, lên kế hoạch, thuê, chỉ đạo, kiểm soát và quản lý các loại hình tổ chức khác nhau từ kinh doanh khởi nghiệp cho đến các tổ chức tập đoàn doanh nghiệp lớn. Sự hiểu biết vè đa văn hóa, đạo đức, chính trị cũng đóng góp một phần to lớn trong công tác quản lý của bạn.
Dành cho những đối tượng:
 • Tư chất lãnh đạo bẩm sinh
 • Xuất sắc như xử lý tình huống
 • Nhạy bén với số liệu
 • Quyết đoán
Lợi ích:
 • Khả năng về cách tổ chức, lên kế hoạch, thuê, chỉ đạo, kiểm soát và quản lý các loại hình tổ chức khác nhau từ kinh doanh khởi nghiệp cho đến các tổ chức tập đoàn doanh nghiệp lớn.
 • Sự hiểu biết về đa văn hóa, đạo đức, chính trị cũng đóng góp một phần to lớn trong công tác quản lý của bạn.
Khóa học:
 • Kế toán
 • Tài chính
 • Marketing
 • Kinh tế
 • Thống kê
 • Quản lý nhân lực.

Trường học