Danh sách ngành nghề
Chuyên ngành

Sinh học

Sinh học bao gồm khá nhiều chuyên ngành từ sinh vật vi mô đến nhân bản học, các chuyên ngành nghiên cứu về con người, thực vật, động vật và môi trường sống. Các công trình nghiên cứu ở nhiều cấp độ khác nhau từ tế bào đến cả hệ sinh thái rộng lớn. Sinh học còn được nghiên cứu ứng dụng trong y học để tìm cách chữa các căn bệnh nguy hiểm.
Dành cho những đối tượng:
  • Quan tâm đến Sinh học
  • Bạn muốn có sự nghiệp trong công việc liên quan đến Sinh học
Lợi ích:
  • Tìm cách chữa bệnh
  • Công nghệ di truyền và công nghệ sinh học
  • Làm việc như một bác sĩ thú y, chuyên viên đo mắt, nhà sinh thái học, hoặc nhà môi trường học.
Khóa học:
  • Nhân loại
  • Thực vật
  • Động vật
  • Môi trường