Danh sách ngành nghề
Chuyên ngành

Truyền thông

Thông tin chung

Truyền thông là ngành dành cho các bạn đầu óc sáng tạo và nhạy bén với tính cách hoạt bát để trở thành một người dẫn dắt câu chuyện thật khéo léo. Học sinh chuyên ngành truyền thông dành nhiều thời gian nghiên cứu các cách trình bày chẳng hạn như phát biểu và kịch bản – để tìm hiểu chiến lực mà người nói người viết sử dụng để truyền tải thông điệp. Sinh viên được học về các thông điệp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, cách phản ứng của khan giả, và các hiệu ứng đa dạng trong các môi trường truyền thông khác nhau. Ngành học này sẽ giúp cho bạn có nhiều sự lựa chọn khác nhau trong nghề nghiệp sau này như kinh doanh, quảng cáo, quản lý nhân sự, quan hệ công chúng, chính phủ, giáo dục, truyền thông và dịch vụ xã hội.

Dành cho những đối tượng:
  • Đầu óc sáng tạo và nhạy bén
  • Tính cách hoạt bát
Lợi ích:
  • Giúp cho bạn có nhiều sự lựa chọn khác nhau trong nghề nghiệp sau này như kinh doanh, quảng cáo, quản lý nhân sự, quan hệ công chúng, chính phủ, giáo dục, truyền thông và dịch vụ xã hội.
Khóa học:
  • Nghiên cứu các cách trình bày chẳng hạn như phát biểu và kịch bản
  • Tìm hiểu chiến lực mà người nói người viết sử dụng để truyền tải thông điệp.
  • Thông điệp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ
  • Cách phản ứng của khán giả
  • Hiệu ứng đa dạng trong các môi trường truyền thông khác nhau

Trường học