Học bổng

Tên học bổngGiải thưởngTên trường
Học bổng chương trình nền tảng: 2 gói học bổng toàn phần trị giá£9,110Đại học Ulster
Học bổng chương trình cử nhân: Học bổng 1 khóa cử nhân cho sinh viên năm nhất tại 1 trong những khu học xá ở Northern Ireland£2,000Đại học Ulster
Học bổng chương trình sau đại học: Học bổng 1 khóa sau đại học trị giá £ 2.000 tại 1 trong những khu học xá ở Northern Ireland£ 2.000Đại học Ulster
Học bổng năm đầu tiên đại học$5,000Đại học Liverpool Hope
Học bổng dành riêng cho các khóa học Kỹ sư$500Đại học Liverpool Hope
Học bổng Pathway Dành cho một số ngành ở năm 1, năm 2 và Graduate Diploma£2,000 - £5,000INTO City, University of London
Học bổng Progression Khóa Dự bị Đại học về Kỹ thuật và Toán học£1,000 - £3,000INTO City, University of London
Học bổng Pathway Dành cho một số ngành ở năm 1, năm 2 và Graduate Diploma3250INTO GCU
Học bổng Progression Tất cả các khóa học ở nam 1, năm 2 và Graduate Diploma5000INTO GCU
Học bổng Student Engagement Ambassador Tất cả các khóa20% - 50% học phíINTO London
Học bổng National Service Tất cả các khóa họcFixed on this years fee (plus any relevant scholarships)INTO London
Học bổng Academic Merit Một số khóa học Dự bị Đại học, Year One and Pre-Master's levels20% - 50% học phíINTO London
Học bổng Art Portfolio Khóa học Dự bị Đại học in Art and Design20% - 50% học phíINTO London
Học bổng Student Engagement Ambassador Tất cả các khóa họcLên đến £5000 học phíINTO Manchester
Học bổng Manchester Metropolitan University Student Engagement Ambassador Tất cả các khóa họcLên đến £5000 học phíINTO Manchester
Học bổng The University of Manchester Student Engagement Ambassador Tất cả các khóa họcLên đến £5000 học phíINTO Manchester
Học bổng A-level Programme Tất cả các khóa học50% học phíINTO Newton
Học bổng A-level Programme Science progression Tất cả các khóa học về Khoa học trừ Y được20% học phí mỗi năm of study at UEAINTO Newton
Học bổng 100% Dự bị Đại học Một số khóa học Dự bị Đại học100% học phí (50% cho khóa học Dự bị Đại học và 50% học phí năm nhất tại trường Newcastle University )INTO Newcastle University
Học bổng Vice Chancellor’s Tất cả các khóa Dự bị Đại học và International Year One and Graduate Diploma£3,000 (chỉ áp dụng 1 năm)INTO Newcastle University
Học bổng Pathway Tất cả các khóa Dự bị Đại học, Year One and Graduate Diploma levelsLên đến 50% học phíINTO Queen's University Belfast
Học bổng Progression Dự bị Đại học, Year One and Graduate Diploma study programmes£2,500 - £3,000INTO Queen's University Belfast
Học bổng Pathway Tất cả các khóa Dự bị Đại học100% học phí (50% cho khóa học Dự bị Đại học và 50% học phí năm nhất tại trường University of East Anglia )INTO UEA
Học bổng Progression Tất cả các khóa Dự bị Đại học£3,000 (chỉ áp dụng 1 năm)INTO UEA
Học bổng Vice-Chancellor Tất cả các khóa Dự bị Đại học25% hoặc 50% of học phí fhoặc mỗi năm tại UEAINTO UEA
Học bổng Pathway International Year One in Engineering£18,495 ((50% cho khóa học Dự bị Đại học ngành Engineering và 50% học phí năm nhất tại trường Đại học)INTO University of Exeter
Progression Học bổngKhóa Dự bị Đại học các ngành Engineering programmes và Year One levels£5000INTO University of Exeter
Học bổng Pathways Một số khóa Dự bị Đại học, Year One và Graduate Diploma levels£2,500 - £6,000INTO University of Gloucestershire
Học bổng International Merit Integrated, Undergraduate và Postgraduate Degree courses£2,000 - £4,000INTO University of Gloucestershire
Học bổng Progression Dự bị Đại học, International Year One và Graduate Diploma£2,000INTO University of Gloucestershire
Học bổng Progression Tất cả các khóa Dự bị Đại học và International Diploma pathways£1,000-3,000 (chỉ áp dụng 1 năm)INTO University of Stirling

Liên hệ
ngay

Tầng 8, Tòa nhà Cao Thắng Mall, 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TP.HCM.

0813980800

info@deow.com.vn

deowvietnam

deowvietnam