Học bổng

Tên học bổngGiải thưởngTên trường
Hằng năm, Loyalist College đều có những phần học bổng cho sinh viên quốc tế. Học sinh có thể nộp đơn xin học bổng khi có chương trình.Cao đẳng Loyalist
Học bổng visa Canada SDSCAD1,000-3,000Canadian College
Học bổng đầu vàoCAD8,000Trường Trung học Westfield Education
Học bổng Năng lựcCAD2,500-5,000Trường Trung học Westfield Education
Học bổng Chancellor's AwardCAD5,000Algoma University
Học bổng President's AwardCAD2,500Algoma University
Học bổng Dean's AwardCAD1,000Algoma University
Học bổng hàng nămCAD3,000University of New Brunswick
Học bổng theo kỳ nhập họcCAD3,000University of Regina
Học bổng năm đầuCAD10,000Yorkville University

Liên hệ
ngay

Tầng 8, Tòa nhà Cao Thắng Mall, 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TP.HCM.

0813980800

info@deow.com.vn

deowvietnam

deowvietnam