Học bổng

Tên học bổngGiải thưởngTên trường
Nhiều cơ hội học bổng được trao tặng dựa vào kết quả học tập Trung học phổ thông.30%, 10%, $4000, $5000Đại học Southern Cross

Liên hệ
ngay

Tầng 8, Tòa nhà Cao Thắng Mall, 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TP.HCM.

0813980800

info@deow.com.vn

deowvietnam

deowvietnam