Hỏi / đáp

Chính sách quyền riêng tư

Deow Vietnam tôn trọng quyền riêng tư về dữ liệu của bạn khi đăng ký tư vấn khóa học tiếng Anh và chương trình du học thông qua Deow Vietnam.Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách chỉ nhằm mục đích tư vấn theo nhu cầu và với sự đồng ý của khách hàng. Thông tin cá nhân của quý vị cũng không được cung cấp cho bên thứ ba.
Bạn không tìm thấy điều gì?