Hỏi / đáp

Về cuộc sống du học

Ở một số quốc gia, visa du học dài hạn cho phép du học sinh làm thêm với số giờ cho phép. Học sinh cần lưu ý cẩn thận không vượt quá số giờ làm việc quy định theo visa được cấp để tránh trường hợp bị phạt và thậm chí là trục xuất.Trong trường hợp thị thực du lịch, học sinh/ khách hàng không thể làm việc đối với tất cà quốc gia nào.
Khi đi ra nước ngoài, mang một số tiền mặt lớn rất nguy hiểm và khó quản lý. Đối với các chương trình du học ngắn hạn, học sinh thường khó có khả năng mở tài khoản ngân hàng.Vì vậy, thuận tiện nhất là học sinh mở thẻ ngân hàng trả trước hoặc thẻ rút tiền mặt quốc tế, cho phép bạn tính phí trước và rút tiền mặt tại máy ATM tại quốc gia du học. Mặc dù sẽ có một khoản phí khi bạn rút tiền và sử dụng thẻ tại nước ngoài, nhưng đây là cách đáng tin cậy hơn so với mang theo tiền lớn bên người.
Bạn không tìm thấy điều gì?