Khác

Giới thiệu hệ thống giáo dục

Trải nghiệm mùa hè ở châu Âu
Phụ huynh muốn con mình có một trải nghiệm mùa hè đáng nhở có thể cân nhắc việc cho con sang học tại Anh qua trong vài tháng hè để hòa nhập với môi trường quốc tế, được đi học tham quan và tham gia các hoạt động cùng bạn bè đến từ khắp nơi trên thế giới. Văn hóa, môi trường cũng như nên giáo dục tại Anh chắc chắn là một trải nghiệm tuyệt vời cho con em của mình.
 

Thông tin tùy chọn

  • Hệ thống bảo vệ và hỗ trợ đáng tin cậy

    Vương quốc Anh được đánh giá cao về việc phối hợp chặt chẽ về bảo vệ an toàn cho trẻ em và trẻ vị thành niên trong hệ thóng giáo dục. Chẳng hạn như giáo viên và nhân viên trong lịnh vực giáo dục tại trường đều phải tham gia khóa học đào tạo và kiểm tra về nhân thân cũng như lịch sử phạm pháp để đảm bảo rằng nhân viên của trường luôn có ý thức tốt. Hệ thống giáo dục tại Anh luôn đề cao về sự an toàn và sức khỏe của trẻ em.  

  • Kết bạn với trẻ em ở nhiều quốc gia

    Thuận tiện về mặt địa lý, Vương quốc Anh là điểm đến cho các trường trại hè cho học sinh trung học cấp II và cấp III ở các nước châu Âu. Trao đổi với bạn cùng lớp khác đến từ nhiều quốc gia khác nhau bằng tiếng Anh chắc chắn là một trải nghiệm thú vụ không thể thiếu của chương trình trại hè. 

  • Trải nghiệm thực tế môi trường học tại các trường Trung học và Đại học tại Anh

    Các trung tâm tổ chức trại hè thường thuê cơ sở vật chất của các trường Trung học cũng như các trường Đại học tư để tổ chức chương trình trại hè cho trẻ em. Vì vậy, học sinh sẽ được trải nghiệm môi trường học và cuộc sống thực tế của học sinh sinh viên tại Anh.