Cao đẳng

Giới thiệu hệ thống giáo dục

Như ở Mỹ, Canada có một hệ thống cho phép chuyển tiếp đại học từ trường cao đẳng cộng đồng. Cao đẳng cộng đồng là sự lựa chọn phổ biến cho phép tất cả mọi người sinh sống và làm việc tại Canada có thể tốt nghiệp Đại học một cách nhẹ nhàng hơn bởi các yêu cầu đầu vào thấp và học phí rẻ hơn rất nhiều.

Thông tin tùy chọn

  • Thành tích học tập chưa đạt yêu cầu

    Trường cao đẳng cộng đồng là nơi mà điều kiện tuyển sinh không quá nghiêmngặt so với các trường đại học… Sau khi hoàn tất 2 năm Cao đẳng, học sinh có thể chuyển tiếp lên đại học, tiếp tục học cho đến khi lấy bằng cử nhân. Hoặc học sinh có thể học trực tiếp chương trình Dự bị Đại học tại trường Đại học mình mong muốn (nếu có).

  • Trình độ tiếng Anh chưa đạt yêu cầu

    Bạn có thể đăng ký chương trình dự bị Đại học cho sinh viên quốc tế tại trường Đại học bạn mong muốn, nhưng không phải trường nào cũng có khóa học này. Khi hoàn tất chương trình học tốt đẹp không có vấn đề gì, học sinh được tiến hành học năm nhất Đại học. Nếu trường Đại học đó có chương trình học tiếng Anh liên kết với các trung tâm anh ngữ hoặc trường Cao đẳng bất kỳ, đây cũng là một sự lựa chọn cho học sinh.