Cao đẳng

Giới thiệu hệ thống giáo dục

Cao đẳng cộng đồng là cơ sở giáo dục tại Mỹ nhằm đào tạo chương trình học liên thông Đại học cho học sinh bản xứ lẫn quốc tế. Cao đẳng cộng đồng là hình thức học phổ biến tại Mỹ do yêu cầu đầu vào không cao như Đại học và học phí cũng rẻ hơn. Học sinh quốc tế cũng lựa chọn Cao đẳng trong 2 năm đầu tiên tại Mỹ vừa để củng cố tiếng Anh vừa để tiết kiệm chi phí học. Sau 2 năm tại trường Cao đẳng, du học sinh chuyển tiếp lên trường Đại học mình mong muốn và tiếp tục học thêm 2 năm nữa.

Thông tin tùy chọn

  • Yêu cầu về GPA thấp hơn Đại học

    iểm trung bình cấp 3 cần thiết để nhập học thường thấp hơn một chút so với các trường đại học, sau đó chuyển tín chỉ, chuyển tiếp lên đại học, tiếp tục học tập cho đến khi lấy bằng cử nhân.

  • Học sinh không có đủ trình độ tiếng anh

    Học sinh nhận được thư mời nhập học có điều kiện cho phép nhập học tại trường ở Mỹ với điều kiện nâng cao trình độ tiếng Anh trong khoảng thời gian chỉ định của trường Đại học.