Đại học

Giới thiệu hệ thống giáo dục

Ngành học đa dạng 
Mỹ có hơn 4000 trường Đại học công lập, tư lập khác nhau và nhận được đơn đăng ký nhập học từ học sinh khắp nơi trên thế giới để được học các chuyên ngành cạnh tranh mở ra cơ hội tìm việc làm tốt cho tương lai. Yêu cầu đầu vào của các trường Đại học tại Mỹ khá cao, và thư mời nhập học chỉ được quyết định sau khi đánh giá về thành tích học tập, điểm kỳ thi SAT, hoạt động ngoại khóa đã tham gia trong quá trình học trung học. 
Quan tron
Mặc dù là Mỹ có gần 4000 trường đại học, tư nhân và công cộng, cùng nhau, tỉ lệ sinh viên cạnh tranh cho các ngành ứng dụng để nghiên cứu các lĩnh vực quan tâm từ cả trong và ngoài nước khá cao. Xét duyệt nhập học không chỉ dựa vào kết quả của kỳ thi tuyển sinh, mà còn đánh giá các yếu tố khác nhau như điểm trung học, điểm SAT, các hoạt động ngoại khóa bạn đã làm cho đến giờ, điều quan trọng là phải tích lũy các nghiên cứu từ trường trung học cơ sở và trung học.
Điều quan trọng là học sinh phải duy trì điểm trong bình trong suốt thời gian học ở trường, và thậm chí có nguy cơ bị trường đuổi học nếu điểm số thấp và không thể hiện sự cố gắng. Có thể nói, học Đại học ở Mỹ vào khó và ra cũng khó.

Thông tin tùy chọn

  • Yêu cầu về trình độ

    Yêu cầu tối thiểu để được nhập học là bạn phải tốt nghiệp Trung học ở Việt Nam. Quá trình xét duyệt đơn nhập học được đánh giá qua kết quả của bậc học cao nhất của học sinh ở thời điểm xét duyệt. Ngoài ra, các yếu tố về hoạt động ngoại khóa và xã hội cũng được xem xét để đánh giá đơn xin nhập học. Trong trường hợp học sinh học chương trình chuyển tiếp hợp tác giữa trường Đại học Việt Nam và Mỹ, các trường Đại học ở Mỹ sẽ xét duyệt qua thành tích học tập của chương trình chuyển tiếp.

  • Về trình độ tiếng Anh

    Tại Mỹ, trình độ tiếng Anh sẽ được đánh giá trên cơ sở số điểm của bài thi TOEFL. TOEFL iBT Nếu 61 điểm trở lên, nhiều hơn 600 điểm trong PBD, đây chỉ là điểm trung bình chung, về chi tiết mỗi trường sẽ có một yêu cầu cụ thể riêng cho mỗi khóa học. Một số trường tại Mỹ hiện tại chấp nhận chứng chỉ IELTS khi xét duyệt trình độ tiếng Anh. Nếu trình độ tiếng Anh thấp hơn so với yêu cầu của trường, bạn cũng có thể được cấp giấy phép nhập học có điều kiện, chẳng hạn như phải đạt được trình độ tiếng Anh với điểm số yêu cầu này tình đến ngày quy định này. Đây là hình thức cho phép học sinh nhập học tạm thời và học sinh phải đảm bảo hoàn thành yêu cầu về trình độ ngoải ngữ để có thể theo kịp nội dung bài học ở trên lớp sau khi chính thức nhập học. Trong tiếng Anh, nó được gọi là Conditional offer.