Dự bị Đại học

Giới thiệu hệ thống giáo dục

Những người đang cân nhắc học đại học ở New Zealand phải trải qua một khóa học nền tảng. Trong khóa học nền tảng như ACG, bạn có thể có được tư duy phê phán thiết yếu và tư duy logic bằng cách nghiên cứu các trường đại học ở nước ngoài, bạn cũng có thể có được các kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản và kỹ năng nghiên cứu.

Xem danh sách trường tại New Zealand tại đây: http://deow.com.vn/truong-hoc?destination_id=5

Thông tin tùy chọn

  • Những người đã hoàn thành khóa học nền tảng của ACG có thể chọn Đại học Auckland hoặc Đại học Công nghệ Auckland làm điểm đến để tiếp tục. Các khóa học và khóa học sẽ khác nhau tùy thuộc vào trường đại học bạn tiếp tục.

  • Tất cả học sinh được yêu cầu phải học các lớp tiếng Anh như các môn học thiết yếu trừ khi họ đã chứng minh trình độ tiếng Anh IELTS 7.0 hoặc cao hơn trước khi ghi danh. Mặc dù là tiêu chí của môn học được chọn, sinh viên ngành kinh doanh nên chọn các môn như kinh tế, thống kê, vv mà sinh viên tương lai sẽ học tại trường đại học, sinh viên khoa Khoa học cần học khoa học và sinh học.

Trường học

Loại trường khác tại New Zealand