Trung học

Giới thiệu hệ thống giáo dục

Tiểu học - Primary School: Độ tuổi  5-10 (Years 1-6)

Học sinh tiểu học học các môn học được hướng dẫn bởi Chương trình giảng dạy quốc gia New Zealand: Tiếng Anh, nghệ thuật, giáo dục sức khỏe và thể chất, ngôn ngữ, toán học và thống kê, khoa học, khoa học xã hội và công nghệ.
Học sinh có khả năng đọc, viết và toán thường xuyên được đánh giá dựa trên kỳ vọng về độ tuổi của chúng, như được quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia của New Zealand.

Trung học cơ sở -  Intermediate School: Tuổi 11-12 (Years 7-8)

Các trường trung học cơ sở (Intermediate) là cầu nối giữa trường tiểu học (Primary School) và trung học (Secondary School).
Giáo dục tiểu học bắt đầu từ năm 1 và tiếp tục đến năm 8. Năm 7 và 8 được dạy tại trường tiểu học hoặc tại  trường trung học cơ sở.

Trung học phổ thông - Secondary School: Tuổi 13-18 (Years 9-13)

New Zealand có ba loại trường:
  • Trường công lập, 85% trẻ em xứ sở Kiwi theo học ở loại trường này
  • Các trường tích hợp nhà nước, có thể được điều hành bởi đức tin tôn giáo hoặc sử dụng các phương pháp giảng dạy chuyên môn
  • Trường tư thục.
Học sinh tại các trường trung học khi tốt nghiệp sẽ được cấp Chứng nhận Giáo dục Quốc gia (NCEA). Các trường trung học cũng cung cấp một số môn học nghề, chẳng hạn như du lịch và máy tính.
Một số trường cũng cung cấp các chương trình thi Cambridge quốc tế và tú tài quốc tế.

Thông tin tùy chọn

Tham khảo danh sách trường đối tác của Deow tại New Zealand tại đây:
http://deow.com.vn/truong-hoc?destination_id=5