Đại học

Giới thiệu hệ thống giáo dục

Sinh viên quốc tế luôn được chào đón các trường đại học chất lượng cao
Úc đã và đăng tích cực tiếp nhận sinh viên quốc tế nhập học tại các lịnh vực chuyên môn khác nhau ở các trường Đại học hàng đầu. Số lượng trường Đại học ở Úc không nhiều nhưng với chính sách của giáo dục Úc là luôn giữ chất lượng đào tạo ổn định và mỗi trường đều có một lĩnh vực học trọng điểm. Vì vậy, học sinh có thể chọn học ở các trường mong muốn phù hợp với yêu cầu về ngành mình muốn học.
Chương trình học Cử nhân tại Úc thường kéo dài 3 năm, trong trường hợp học sinh chưa đáp ứng đủ điều kiện nhập học của trường, học sinh có thể tham gia khóa dự bị Đài học thêm 1 năm nữa.

Thông tin tùy chọn

  • Yêu cầu về trình độ học vấn

    Mỗi trường Đại học có yêu cầu khác  nhau trong quy trình ứng tuyển, tuy nhiên tốt nghiệp trung học phổ thông là điều kiện bắt buộc. Các yêu cầu cũng có thể khác nhau tùy vào ngành học chẳng hạn như Nghệ thuật và âm nhạc cần phải thông qua quá trình biểu diện hoặc thử giọng để đánh giá. Học sinh quốc tế được khuyến khích tham gia khóa học Dự bị Đại học ngay sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Hoặc đối với học sinh đến từ các quốc gia mà tốt nghiệp trung học phổ thông không có giá trị tương đương với hệ Trung học phổ thông ở Úc cũng cần phải tham gia khóa Dự bị này.

  • Về khả năng tiếng Anh

    Yêu cầu tối thiểu để học Đại học tại Úc là IELTS 6.5 trở lên. Trong trường hợp tiếng Anh chưa đạt yêu cầu, học sinh có thể tham gia khóa học Dự bị Đại học trước để củng cố trình độ tiếng Anh. Đối với học sinh ở trình độ tiếng Anh cơ bản và trung cấp được khuyến khíc nên học thêm tiếng Anh trước khi đến Úc du học.