Dự bị Đại học

Giới thiệu hệ thống giáo dục

Chương trình Dự bị Đại học nhằm cũng cố nền móng chuẩn bị các kỹ năng học tập cũng như kiến thức cho học sinh quốc tế trước khi bước chân vào môi trường Đại học. Qua nhiều nghiên cứu về giáo dục và so sánh giữa Việt Nam và Úc, các chuyên gia giáo dục nhận được chương trình Dự bị Đại học là bước đệm cần thiết cho học sinh chỉ vừa tốt nghiệp bậc trung học tại Việt nam. Khóa dự bị Đại học thường được chính các trường Đại học thiết kế và học sinh được học tại các trường Cao đẳng liên kết. Vì vậy học sinh hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng đào tạo cũng như giáo trình học, hơn nữa, trường sẽ trực tiếp quản lý và xem xét thành tích học tập của học sinh để xét duyệt lên Đại học.

Thông tin tùy chọn

  • Thành tích học tập

    Học sinh được ứng tuyển vào Đại học nếu đã tốt nghiệp một trường trung học ở Việt Nam và hoàn thành khóa học dự bị Đại học một năm tại Úc. Thậm chí học sinh chỉ vừa hoàn tất lớp 11 Trung học phổ thông ở Việt Nam cũng có thể tham gia học khóa dự bị Đại học này.

  • Trình độ tiếng Anh

    Nếu bậc học cao nhất của học sinh là bậc Trung học tại Việt Nam, việc tham gia khóa dự bị Đại học là điều cần thiết để cũng cố nền tảng tiếng Anh vững chắc hơn. Tuy nhiên, yêu cầu để vào khóa dự bị đại học là IETLS từ 5.0 trở lên, do vậy học sinh phải chăm chỉ luyện thi IELTS trước khi nộp đơn nhập học.