Khác

Giới thiệu hệ thống giáo dục

Chương trình Dự bị Trung học
Thay đổi môi trường học và đặc biệt là ngôn ngữ học là một điều không dễ dàng và thậm chí gây căng thẳng cho học sinh nhỏ tuổi.
Do đó, chương trình Dự bị Trung học được thiết kế đặc biệt cho học sinh dự định theo học bậc Trung học tại Úc. Đây là cơ hội để học sinh học tiếng Anh, tìm hiểu về văn hóa, phong tục địa phương và các kỹ năng học tập thực tế để có thể theo kịp tiến trình học thực tế trên lớp. Điều này cũng nhằm mục đích giúp học sinh quốc tế dễ dàng hòa nhập với học sinh bản xứ và giảm đi sự lo lắng không cần thiết.
Chương trình Dự bị Trung học được tổ chức giảng dạy tại các trường Anh ngữ và sau khi học sinh kết thúc có thể tham gia học ở các trường Trung học liên kết. Mục đích của chương trình là giúp học sinh quốc tế có cơ hội được học Trung học ở các trường Công lập, Tư thục ở các khu vực khác nhau tại Úc.

Thông tin tùy chọn