Tương lai của công việc đang ngày càng trở thành hiện thực của hôm nay đối với hàng triệu công nhân và công ty trên toàn thế giới. Những phát hiện của Báo cáo Tương lai của Việc làm mới nhất của chúng tôi xem xét các xu hướng dự kiến trong giai đoạn 2018-2022 tại 20 nền kinh tế và 12 ngành công nghiệp. Đây là những gì bạn cần biết để sẵn sàng:

1. Tự động hóa, robot hóa và số hóa khác nhau giữa các ngành công nghiệp khác nhau:

Internet di động tốc độ cao, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn và công nghệ đám mây được thiết lập cho các công ty mũi nhọn trong việc áp dụng các công nghệ mới trong giai đoạn 2018 đến 2022. Nhiều công ty cũng sẽ tìm đến máy học và tăng cường và thực tế ảo đáng kể cho việc đầu tư kinh doanh. Ngược lại, đầu tư vào loại công nghệ robot được tưởng tượng trong phim và tiểu thuyết viễn tưởng nổi tiếng sẽ có một phần hạn chế trong thời kì này – nhưng rồi vẫn se bắt kịp tiến độ phát triển. Robot cố định có thể sẽ được sử dụng rộng rãi nhất vào năm 2022 - nhưng các ngành công nghiệp khác nhau vẫn có những cách sử dụng riêng trong các trường hợp và ưu tiên khác nhau.

2. Triển vọng tìm kiếm việc làm rất tích cực - trong bối cảnh gián đoạn công việc đáng kể:

Đến năm 2022, các ngành nghề mới nổi ngày nay đặt mục tiêu tăng từ 16% đến 27% lượng nhân lực của các công ty lớn trên toàn cầu, trong khi vai trò của việc làm hiện đang bị ảnh hưởng bởi sự lạc hậu về công nghệ giảm từ 31% xuống 21%. Thuần túy về mặt định lượng, 75 triệu người đang làm các công việc hiện tại có thể bị thay thế bởi sự thay đổi trong phân công lao động giữa con người, máy móc và các thuật toán tự động, trong khi 133 triệu người có thể làm các công việc mới xuất hiện trong cùng khoảng thời gian đó.

Các ngành nghề đang phát triển bao gồm các ngành như như Nhà phân tích Dữ liệu, Nhà phát triển Phần mềm và Ứng dụng và Chuyên gia Thương mại Điện tử và Truyền thông Xã hội - những công việc có nền tảng và phát triển nâng cao đa phần thông qua viêc tận dụng công nghệ. Tuy nhiên, các công việc dựa trên các đặc điểm riêng và độc nhất của “con người”, như Nhân viên dịch vụ khách hàng, Chuyên gia bán hàng và tiếp thị, Đào tạo và phát triển, Con người và Văn hóa, và Chuyên gia phát triển tổ chức cũng như Quản lý Đổi mới Sáng tạo cũng được phát triển.

3. Sự phân công lao động giữa con người, máy móc và thuật toán đang dịch chuyển nhanh chóng:

Các nhà tuyển dụng dự đoán một sự thay đổi đáng kể trong phân công lao động giữa con người, máy móc và thuật toán cho các công việc ngày nay. Hiện tại, trung bình 71% tổng số giờ làm việc trong các ngành được thực hiện bởi con người, theo Báo cáo Tương lai của Việc làm của chúng tôi, so với 29% bằng máy móc hoặc thuật toán.

Đến năm 2022, mức trung bình này dự kiến ​​sẽ chuyển sang 58% số giờ làm việc được thực hiện bởi con người và 42% bằng máy móc hoặc thuật toán. Xét về tổng số giờ làm việc, không có nhiệm vụ công việc nào được thực hiện chủ yếu bằng máy móc hoặc thuật toán hiện nay. Đến năm 2022, 62% các nhiệm vụ xử lý dữ liệu, tìm kiếm và truyền thông tin của tổ chức sẽ được thực hiện bằng máy. Liên quan đến điểm xuất phát của họ ngày hôm nay, việc mở rộng máy móc chia sẻ hiệu suất công việc sẽ được đặc biệt đánh dấu trong lý luận và ra quyết định, quản trị và tìm kiếm thông tin công việc. Ngay cả các công việc phụ thuộc to lớn vào con người ngày nay - giao tiếp, tương tác, phối hợp, quản lý và tư vấn - sẽ bắt đầu được thực hiện bằng máy móc, mặc dù ở mức độ thấp hơn.

4. Những công việc mới đang thúc đẩy nhu cầu về các kỹ năng mới

Đến năm 2022, các kỹ năng cần thiết để thực hiện hầu hết các công việc sẽ thay đổi đáng kể. Sự ổn định kỹ năng trung bình trên toàn cầu – một phần tỉ lệ các kỹ năng cốt lõi cần thiết để thực hiện một công việc sẽ không đổi - dự kiến ​​sẽ vào khoảng 58%. Điều đó có nghĩa là người lao động sẽ thấy sự thay đổi trung bình khoảng 42% trong các kỹ năng làm việc cần thiết trong giai đoạn đến năm 2022. Các kỹ năng phát triển nổi bật bao gồm tư duy phân tích và kĩ năng chủ động học hỏi cũng như các kỹ năng như thiết kế công nghệ, làm nổi bật nhu cầu ngày càng tăng đối với các hình thức khác nhau về năng lực công nghệ. Tuy nhiên, thành thạo các công nghệ mới chỉ là một phần của toàn bộ những kỹ năng trong năm 2022. Các kỹ năng của “Con người” như sáng tạo, độc đáo và chủ động, tư duy phản biện, thuyết phục và đàm phán cũng sẽ được giữ lại hoặc được tăng giá trị, cũng như chú ý đến các chi tiết, sự kiên trì, tính linh hoạt và giải quyết vấn đề phức tạp.Trí tuệ xúc cảm, khả năng lãnh đạo và ảnh hưởng xã hội cũng như định hướng dịch vụ cũng được lập ra để cho thấy sự gia tăng đặc biệt về nhu cầu so với sự nổi bật hiện tại của họ ngày nay.

5. Tất cả chúng ta sẽ cần phải trở thành người học suốt đời

Trung bình, nhân viên sẽ cần 101 ngày đào tạo lại và nâng cao kỹ năng trong giai đoạn đến năm 2022. Sự cách biệt mới về kỹ năng - cả trong số các công nhân và các lãnh đạo cấp cao - có thể cản trở đáng kể việc quản lý sự thay đổi của tổ chức. Tùy thuộc vào ngành và địa lý, từ một phần hai đến hai phần ba các công ty có khả năng trở thành các nhà thầu bên ngoài, nhân viên tạm thời và lao động tự do để giải quyết sự cách biệt kỹ năng của họ. Một cách tiếp cận toàn diện để lập kế hoạch lao động, tái đào tạo và nâng cao kỹ năng sẽ là chìa khóa để quản lý các xu hướng này một các chủ động và tích cực.


Nguồn: https://www.weforum.org/agenda/2018/09/future-of-jobs-2018-things-to-know
Tìm trường tại website của Deow Vietnam: https://deow.com.vn/truong-hoc

>> Học tiếng Anh đàm thoại miễn phí với giáo viên bản xứ đến năm 2021
>> Học toán quốc tế, tiếng Anh, thuyết trình, viết luận trực tuyến chỉ 2 giờ học mỗi ngày