CƠ SỞ SPARTA CỦA CG SẼ CHÍNH THỨC MỞ CỬA TỪ NGÀY 5 THÁNG 12 NĂM 2022, nhằm tăng công suất phục vụ số lượng học viên đang nhiều dần lên tại cơ sở Banilad. 

Ưu đãi dành cho học viên: 

12 tuần: $50
16 tuần: $100
20 tuần: $150
24 tuần: $200


 

CÔNG TY DU HỌC DEOW VIETNAM

Công ty tư vấn du học uy tín đến từ Nhật Bản với 12 văn phòng toàn cầu mở rộng điểm đến Du học - Khám phá cho học sinh Việt Nam!