Áp dụng cho học viên đến CG từ 29/10 (nhập học 31/10).

CG Academy sẽ tăng mức phí địa phương của học viên do một số lý do khách quan từ ngày 29/10/2022. Quý phụ huynh xem qua bảng giá thay đổi dưới đây:
 

 

Giá cũ

Giá mới

Phí bảo trì (4 tuần)

1,700 peso / 4 tuần

2,200 peso / 4 tuần

Phí Pick-up

800 peso / người

1,200 peso / người

  * Áp dụng cho học viên đến CG từ 29/10 (nhập học 31/10).    
 


Thông tin tham khảo

 

HỌC PHÍ TẠI CG Academy
1. Phí nhập học: 100$/mỗi học viên
2. Học phí: 


aCơ sở Sparta:


Khóa học

Học phí
(4 tuần)

Ghi chú

 

 1. Sparta Course

$ 750

-

 

 2. Premier Sparta Course

$ 800

-

 

 3. TOEIC Course

$ 800

-

 

 4. TOEIC Premier Course

$ 850

-

 

 5. IELTS Basic Course

$ 800

-

 

 6. IELTS Guarantee Course

$ 1,000

Áp dụng cho 12 tuần

 

 7. IELTS No Guarantee Course

$ 900

-

 

 8. Business English Course

$ 800

Áp dụng cho 4 tuần


b) Cơ sở Banilad:


Course

Học phí
(4 tuần)

Ghi chú

 

 1. Semi-Sparta Course

$ 750

-

 

 2. General ESL Course

$ 650

-

 

 3. Intensive ESL Course

$ 700

-

 

 4. Power ESL Course

$ 750

-

 

 5. IELTS Basic Course

$ 800

-

 

 6. TOEIC Course

$ 800

-

 

 7. Family ESL Course (Guardian)

$ 700

-

 

 8. Family ESL Course (Junior)

$ 1050

-


3. Phí kí túc xá: 
a) Cơ sở Sparta:

Loại phòng

Giá
(4 tuần)

Ghi chú

 

Phòng 4

$ 600

-

 

Phòng 3

$ 650

-

 

Phòng 2

$ 750

-

 

Phòng 1

$ 900

-


b)  Cơ sở Banilad:

Loại phòng

Giá
(4 tuần)

Ghi chú

 

Phòng 4

$ 600

-

 

Phòng 3

$ 650

-

 

Phòng 2

$ 750

-

 

Phòng 1

$ 1,000

 

 


CÔNG TY DU HỌC DEOW VIETNAM

Công ty tư vấn du học uy tín đến từ Nhật Bản với 12 văn phòng toàn cầu mở rộng điểm đến Du học - Khám phá cho học sinh Việt Nam!