CG Academy sẽ mở khóa TOEIC Guanrantee trở lại vào 6/2/2023

A. Yêu cầu đầu vào cho khóa TOEIC đảm bảo
• TOEIC đảm bảo đầu ra 600: Đầu vào TOEIC trên 400
• TOEIC đảm bảo đầu ra 700: Đầu vào TOEIC trên 540
• TOEIC đảm bảo đầu ra 800: Đầu vào TOEIC trên 680
• TOEIC đảm bảo đầu ra 900: Đầu vào TOEIC trên 800

Những học viên có kết quả kiểm tra chính thức đáp ứng số điểm nêu trên có thể tham gia khóa học TOEIC đảm bảo (Điểm chính thức phải còn hạn, trong vòng 6 tháng kể từ ngày thi mới được công nhận) hoặc những người đạt điểm trên 400 trong kỳ thi tuyển sinh TOEIC do CG Academy tổ chức. 

Nếu kết quả của kỳ thi đầu vào TOEIC do CG thực hiện không đáp ứng yêu cầu đăng ký, khóa học sẽ tự động được thay đổi thành khóa học TOEIC Sparta. Chênh lệch giá phát sinh do thay đổi khóa học sẽ được hoàn trả

B. Chi tiết về khóa học TOEIC đảm bảo:
1/ Khai giảng: mỗi tháng (thông tin được đăng tải trên website của CG Academy)

2/ Thời gian học: 12 tuần (10 tuần học và 2 tuần đợi kiểm tra)

3/ Yêu cầu đầu vào với từng khóa TOEIC đảm bảo:
• TOEIC đảm bảo đầu ra 600: Đầu vào TOEIC trên 400
• TOEIC đảm bảo đầu ra 700: Đầu vào TOEIC trên 540
• TOEIC đảm bảo đầu ra 800: Đầu vào TOEIC trên 680
• TOEIC đảm bảo đầu ra 900: Đầu vào TOEIC trên 800

Nếu học viên không có kết quả thi TOEIC chính thức, học viên sẽ tham gia bài kiểm tra đầu vào của CG Academy. Nếu điểm đầu vào không đạt tiêu chuẩn của khóa TOEIC đảm bảo, học viên sẽ được dời qua kháo TOEIC Sparta


4/ Những đáp ứng từ khóa học 

a/ Hỗ trợ một lần lệ phí thi TOEIC chính thức (Bài thi được thực hiện vào tuần thứ 10 trong khóa học 12 tuần và kết quả có thể được cung cấp bằng giấy báo kết quả thi vào tuần thứ 12)
b/ Nếu học sinh gia hạn hoặc nhập học lại vì lý do không đạt được số điểm đảm bào mà không vi phạm mục số 5 "Mất quyền đảm bảo khi tham gia khóa học". Khóa học TOEIC Sparta sẽ được cung cấp miễn phí cho đến khi học sinh đạt được số điểm đảm bảo (Tuy nhiên, học viên sẽ tự chi trả phí ký túc xá, gia hạn Visa, bảo trì, lệ phí địa phương và lệ phí thi bổ sung)


5/ Mất quyền đảm bảo khi tham gia khóa học
 Học viên sẽ mất quyền đảm bảo khóa học khi vi phạm các điều sau:

a/ Học viên cần tham gia các lớp học và học tập chăm chỉ, nếu không đạt, họ có thể bị học viện cảnh báo. Nếu học viên bị cảnh báo quá nhiều lần, họ sẽ bị loại khỏi khóa học đảm bảo
b/ Học sinh phải tham gia tất cả các kỳ thi tại trường trong suốt quá trình học. Nếu học viên đạt điểm thấp hơn so với kết quả kiểm tra cao nhất (quá ba lần) sẽ bị loại khỏi khóa học 
c/ Không làm bài kiểm tra thử trong quá trình học 
d/ Nếu học viên bị trừ hơn 100 điểm phạt do vắng mặt, vi phạm EOP, đi trễ,v.v (Không giống như các khóa học khác, không áp dụng 8 giờ nghỉ học do nghỉ ốm và vắng mặt liên quan đến điều trị bệnh viện, tất cả đều sẽ bị trừ điểm)
e/ Nếu học viên thay đổi khóa học, rút ngắn hoặc hoãn thời gian đào tạo hoặc từ bỏ khóa học đảm bảo, học viên sẽ mất tư cách tham gia khóa học đảm bảo và sẽ không được hoàn lại tiền
f/ Học viên sẽ bị mất tư cách nếu trượt bài kiểm tra từ vừng (Điểm đạt từ 23 trở lên) 5 lần trong quá trình đào tạo 

6/ Chương trình học 
• 4 lớp 1:1 (Reading và Gammar)
• 4 lớp nhóm (Listenning và TOEIC Preparatory Exam)
• 1 lớp buổi tối (TOEIC)
• 1 lớp kiểm tra từ vựng và 2 lớp tự học 


7/ Lưu ý 
•  Nếu học viên không bị mất quyền đảm bảo khóa học và phải gia hạn do không đạt điểm đảm bảo, học viện sẽ miễn phí học phí khóa học TOEIC Sparta cho đến khi học viên đạt điểm đảm bảo. Tại thời điểm này, nếu không thể gia hạn liên tục sau khi tốt nghiệp do tình trạng hiện tại của ký túc xá của học viện, họ phải vào lại trường vào ngày có thể trong vòng một năm 
•  Học viên sẽ phải chi trả các chi phí còn lại trừ học phí 

 

LỊCH KHAI GIẢNG VÀ LỊCH THI TOEIC TẠI CEBU 2023

      

 

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Khai giảng

6/2

6/3

3/4

8/5

5/6

Ngày thi

15/4 (Thứ 7)

13/5 (Thứ 7)

10/6 (Thứ 7)

15/7 (Thứ 7)

12/8 (Thứ 7)

      

 

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

 

Khai giảng

10/7

7/8

4/9

2/10

Ngày thi

16/9 (Thứ 7)

14/10 (Thứ 7)

11/11 (Thứ 7)

9/12 (Thứ 7)

 

 


CÔNG TY DU HỌC DEOW VIETNAM

Công ty tư vấn du học uy tín đến từ Nhật Bản với 12 văn phòng toàn cầu mở rộng điểm đến Du học - Khám phá cho học sinh Việt Nam!