Các biện pháp kiểm dịch tiếp tục được yêu cầu đối với tất cả các cá nhân nhập cảnh vào Canada. Sinh viên đã được chấp thuận giấy phép du học hiện có đủ điều kiện để đến Canada và tham dự chương trình của họ trong khuôn viên trường.

Cao đẳng Canada, North Island College là một trong các trường chính thức được chấp thuận chào đón sinh viên quốc tế nhập học Canada và đến trường. Các biện pháp kiểm dịch tiếp tục được yêu cầu đối với tất cả các cá nhân nhập cảnh vào Canada. Sinh viên đã được chấp thuận giấy phép du học hiện có đủ điều kiện để đến Canada và tham dự chương trình của họ trong khuôn viên trường.

Kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2020, một số cơ sở học tập được chỉ định (DLI) hiện có thể mở cửa trở lại cho sinh viên quốc tế hiện không ở Canada và những người
  • có, hoặc đã được chấp thuận, giấy phép học tập
  • đang đi du lịch đến Canada với mục đích không bắt buộc, tùy ý
Nếu bạn dự định đến Canada với tư cách là một sinh viên quốc tế sau ngày 20 tháng 10 năm 2020:
  • DLI của bạn phải nằm trong danh sách các DLI có kế hoạch sẵn sàng COVID-19 đã được phê duyệt trước khi bạn đi du lịch đến Canada.
  • Bạn phải có giấy phép học tập hợp lệ, hoặc đã được chấp thuận cho giấy phép học tập.
Điều này áp dụng cho tất cả sinh viên quốc tế, cho dù bạn đến từ Hoa Kỳ hay từ bất kỳ quốc gia nào khác. Thay đổi này không ảnh hưởng đến những người có giấy phép du học đã ở Canada.

Nếu bạn đã ở Canada, bạn có thể tiếp tục học tại bất kỳ DLI nào. Nếu bạn rời khỏi Canada, bạn có thể không quay lại được nếu DLI của bạn không có kế hoạch sẵn sàng COVID-19 được tỉnh hoặc lãnh thổ nơi bạn sinh sống chấp thuận.

ĐIỀU NÀY CÓ Ý NGHĨA GÌ ĐỐI VỚI SINH VIÊN QUỐC TẾ TẠI NIC
  • Sinh viên có trình trạng Approval in Principle (AiP pass bước 1 để học online) sẽ được xem xét để phê duyệt giấy phép du học cuối cùng với khả năng nhập học Kỳ tháng 1 năm 2021.
  • Sinh viên có giấy phép du học được chấp thuận theo học tại NIC có thể vào Canada và đến Đảo Vancouver.
  • Học sinh được chấp thuận sẽ được sắp xếp một kế hoạch cách ly do NIC tổ chức và NIC hỗ trợ.
  • Bạn hãy sẵn sàng để nộp hồ sơ nhập học Kỳ tháng 9 năm 2021 nhé!
CÁC CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 1/2021, sẽ đóng hồ sơ vào 31/10
CÁC CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 9/2020 ĐÃ ĐƯỢC MỞ:

Đảm bảo chuyển tiếp vào các trường Đại học BC, University of Victoria Guaranteed Admission Emily Carr University of Art and Design Guaranteed Admission Other Academic Program Business & TourismDIGITAL Design + DevelopmentHuman Services and Community CareTrades and TechnologyXem thêm chi tiết về North Island College:
 

Nguồn: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/students/approved-dli.html

>> Miễn phí tư vấn nhập học trường đối tác của Deow Vietnam tại Canada

DU HỌC CANADA - CÔNG TY DU HỌC DEOW VIETNAM
Địa chỉ: Lầu 8, Cao Thắng Mall, 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM
Hotline: 0813980800
Email: info@deow.com.vn
- VP Vancouver: #505-525 Seymour Street, Vancouver, BC V6B 3H7 CANADA. Tel: +1-604-349-0976
- VP Toronto: #720 Bathurst Street, Toronto, ON M5S 2R4 CANADA. Tel: +1-647-860-6332VP Sydney: 60 York Street, Suite 103, Sydney, 2000 Australia. Tel: +61-2-9029-1448
VP Brisbane: Santos Place – Level 27, 32 Turbot Street, Brisbane QLD 4000. Tel: +61-7-3181-4302
VP Melbourne: Level 40, 140 William Street, Melbourne, VIC 3000 Australia. Tel: +61-3-9098-8646