Sinh viên có thể hoàn thành đến 50% thờ lượng chương trình học bằng hình thức trực tuyến mà không ảnh hưởng gì đến quyền lợi nộp đơn PGWP của họ.

Thông báo quan trọng:
Kể từ khi Chính phủ Canada thông báo đóng cửa biên giới của chúng tôi trong nỗ lực hạn chế sự lây lan của COVID-19, Các trường đối tác của Deow Vietnam đã làm việc không mệt mỏi để xác định tác động của các hạn chế đối với việc di chuyển của sinh viên. Chúng tôi đã có nhiều cuộc trò chuyện ý nghĩa với sinh viên quốc tế, các tổ chức giáo dục, Đối tác Tuyển dụng và các bên liên quan khác. Thông qua các cuộc trò chuyện này, chúng tôi đã thu thập thông tin mà chúng tôi đã chuyển thành các giải pháp tiềm năng mà chúng tôi đã trình bày với các nhà đánh giá chính sách.

Các cuộc thảo luận với Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada / Di trú, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), Đại học Canada, Cao đẳng và Học viện Canada, Chính phủ Ontario và nhiều người khác đã đạt hiệu quả cao. Tất cả các bên liên quan đều hướng tới mong muốn của chúng tôi là hỗ trợ sinh viên quốc tế bắt đầu hoặc tiếp tục việc học trong thời gian đầy thử thách này.

Chúng tôi vui mừng thông báo cho bạn biết rằng IRCC vừa thông báo như sau:

Nếu các khóa học trên lớp của bạn đang được chuyển sang định dạng chỉ trực tuyến do COVID-19, thì tính đủ điều kiện của bạn đối với Chương trình Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp (PGWP) sẽ không bị ảnh hưởng. Điều này bao gồm những sinh viên có giấy phép học tập hoặc những người đã được chấp thuận giấy phép học tập cho một chương trình bắt đầu vào tháng 5 hoặc tháng 6, 2020 nhưng không thể đến Canada vào thời điểm này do các hạn chế về đi lại. Sinh viên quốc tế trong trường hợp này có thể bắt đầu các lớp học của họ khi ở ngoài Canada và có thể hoàn thành đến 50% chương trình của họ khi ở ngoài Canada nếu họ không thể đến Canada sớm hơn.

Đây là một sự phát triển vô cùng tích cực đối với sinh viên quốc tế, cho phép họ tiếp tục hành trình giáo dục của mình mà không bị trì hoãn hoặc ảnh hưởng đến cơ hội trong tương lai của họ.

Bạn có thể hoàn thành chương trình trực tuyến bao nhiêu phần trăm tùy thuộc vào thời điểm bạn bắt đầu học và chương trình học của bạn là bao lâu.
  • Bạn đang tham gia một chương trình ngắn hạn bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2020. Bạn có thể hoàn thành 100% chương trình của mình trực tuyến. Chương trình của bạn phải dài từ 8 đến 12 tháng và bạn phải bắt đầu học từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2020. Nếu bạn đang theo học một chương trình dạy nghề ở Quebec, thì chương trình của bạn phải kéo dài từ 900 đến 1.348 giờ.
  • Bạn đang tham gia một chương trình kéo dài 12 tháng trở lên hoặc bạn bắt đầu một chương trình ngắn hạn trước tháng 5 năm 2020. Bạn có thể hoàn thành tối đa 50% chương trình của mình trực tuyến (cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2021). Bạn phải hoàn thành 50% chương trình còn lại của mình tại Canada.
  • Bạn đang hoàn thành 2 chương trình học. Bạn có thể hoàn thành tối đa 50% tổng số nghiên cứu của mình trực tuyến (cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2021). Để có thể làm được điều này bạn phải hoàn thành cả hai chương trình học từ một DLI đủ điều kiện trong vòng 2 năm một trong những chương trình phải bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2020, và mỗi chương trình phải đáp ứng tất cả các yêu cầu về tính đủ điều kiện của PGWP và dài ít nhất 8 tháng. Bạn phải hoàn thành ít nhất 50% tổng thời lượng của 2 chương trình tại Canada.
  • Nếu bạn đang theo học chương trình dạy nghề ở Quebec. Bằng tốt nghiệp (chương trình DVS) phải dài ít nhất 900 giờ; chứng chỉ học nghề (AVS) có thể dưới 900 giờ nếu nó được kết hợp với DVS
Deow Vietnam hỗ trợ nộp trường đối tác tại Canada miễn phí, du học các cấp: Trung học, Cao đẳng, Đại học, Sau đại học.
 

Nguồn: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/students.html#pgwp-online

DU HỌC CANADA - CÔNG TY DU HỌC DEOW VIETNAM
Địa chỉ: Lầu 8, Cao Thắng Mall, 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM
Hotline: 0813980800
Email: info@deow.com.vn
- VP Vancouver: #505-525 Seymour Street, Vancouver, BC V6B 3H7 CANADA. Tel: +1-604-349-0976
- VP Toronto: #720 Bathurst Street, Toronto, ON M5S 2R4 CANADA. Tel: +1-647-860-6332