Bộ Di trú Úc đã thông báo về việc các sinh viên quốc tế học ở các trường đại học trong khu vực “regional” sẽ được ở lại tổng cộng lên đến 5-6 năm sau khi tốt nghiệp (tùy từng chương trình) và cộng thêm 5 điểm khi tính điểm định cư tại nhiều khu vực.

Theo quy định mới, 3 phân loại khu vực cụ thể như sau:

 

Loại 1: Khu vực Major Cities bao gồm các thành phố: Sydney, Melbourne, Brisbane

Các khu vực này không thuộc REGIONAL. Vì vậy, các bạn du học sinh Úc sẽ vẫn áp dụng theo chính sách sau:

Tốt nghiệp Cử nhân hoặc Thạc sỹ (coursework) có độ dài khóa học ≥ 2 năm: Ở lại 2 năm;

Tốt nghiệp Thạc sỹ dạng nghiên cứu (research): Ở lại 3 năm;

Tốt nghiệp Tiến sỹ: Ở lại 4 năm.

 

Loại 2: Là các thành phố và khu trung tâm của khu vực REGIONAL bao gồm: Perth, Adelaide, the Gold Coast,the Sunshine Coast, Canberra, Newcastle, Lake Macquarie, Wollongong, Illawarra, Geelong, Hobart.

Sinh viên sẽ được xử lý ưu tiên visa khu vực;

Được ở lại thêm 1 năm cho visa 485 lần 2 sau khi hoàn thành các khoá từ Cử nhân trở lên, như vậy:

Tốt nghiệp Cử nhân hoặc Thạc sỹ

 có độ dài khóa học ≥ 2 năm: Ở lại 3 năm (2 năm visa 485 lần 1 & 1 năm visa 485 lần 2);

Tốt nghiệp Thạc sỹ dạng nghiên cứu: Ở lại 4 năm (3 năm visa 485 lần 1 & 1 năm visa 485 lần 2);

Tốt nghiệp Tiến sỹ: Ở lại 5 năm (4 năm visa 485 lần 1 và 1 năm visa 485 lần 2).

 

Loại 3: Các khu vực còn lại

Sinh viên sẽ được xử lý ưu tiên visa khu vực và trong nhóm Regional Occupation List;

Được ở lại thêm 2 năm cho visa 485 lần 2 sau khi hoàn thành các khoá từ Cử nhân trở lên, như vậy:

Tốt nghiệp Cử nhân hoặc Thạc sỹ có độ dài khóa học ≥ 2 năm: Ở lại 4 năm (2 năm visa 485 lần 1 & 2 năm visa 485 lần 2);

Tốt nghiệp Thạc sỹ dạng nghiên cứu: Ở lại 5 năm (3 năm visa 485 lần 1 & 2 năm visa 485 lần 2);

Tốt nghiệp Tiến sỹ: Ở lại 6 năm (4 năm visa 485 lần 1 & 2 năm visa 485 lần 2).