Thông tin về Khóa học IELTS thường và IELTS đảm bảo


* Điểm đầu vào yêu cầu của khóa học: 
 
Khóa họcĐiểm đầu vào yêu cầu
Ielts 5.53.5
Ielts 6.05.0
Ielts 6.56.0
Ielts 7.06.5

Trường hợp: học viên có điểm đầu vào dưới 3.5, học sinh sẽ tham gia khóa học PRE-
IELTS. SMEAG không khóa PRE-IELTS đảm bảo, chỉ cung cấp khóa học IELTS đảm bảo.

► Đối với điểm đầu vào, học viên có thể thực hiện bài Placement test tại SMEAG/hoặc
cung cấp chứng chỉ IELTS chính thức còn hiệu lực (ngay trước ngày nhập học). Riêng
khóa IELTS 7.0 yêu cầu học viên đã có chứng chỉ IELTS chính thức 6.5 còn hiệu lực,
không sử dụng kết quả placement test hoặc mock test tại trường.


♦ Điểm chung của khóa IELTS thường và khóa IELTS đảm bảo:
- Học phí, giáo trình, giáo viên là như nhau.
- Đăng kí và học tối thiểu 12 tuần IELTS liên tục được tặng 1 lần thi IELTS chính thức tại trường. Học viên bị từ 3 cảnh báo (học thuật và/hoặc kỉ
luật) trong suốt thời gian học tại trường sẽ mất quyền lợi này. Sau khi thi chính thức, học viên vẫn tham gia đi học đầy đủ và tuân theo nội quy của trường. Nếu vi
phạm, học sinh mất quyền lợi lệ phí thi thật và đóng tiền bổ sung.


♦ Điểm riêng biệt của khóa IELTS đảm bảo.
• Điều kiện đăng kí:
- Học sinh nhập học đúng ngày khai giảng khóa IELTS đảm bảo theo lịch
- Đăng kí và học tối thiểu 12 tuần IELTS
- Thi chính thức IELTS vào tuần thứ 10. Thí sinh có thể chọn hình thức
thi IELTS truyền thống trên giấy hoặc thi IELTS trên máy tính (CD-IELTS) tại trường.

• Điều kiện giữ quyền lợi đảm bảo:
- Học sinh tham gia 100% lớp học bắt buộc; 100% lớp Sparta sáng và tối trong
4 tuần học đầu tiên; 100% bài kiểm tra mock test theo quy định.
- Không đi trễ, không vi phạm nội quy của trường.

• Quyền lợi đảm bảo:
- Trường hợp học viên không đạt điểm mục tiêu: Học viên sẽ tiếp tục học tại trường mà không đóng tiền học phí và phí thi chính thức cho đến khi đạt được
kết quả.
- Lưu ý: Học viên phải chi trả chi phí kí túc xá, phí visa & các phí địa phương phát sinh (nếu có), phí điện nước, sách vở và các chi phí cá nhân khác.

 
 

CÔNG TY DU HỌC DEOW VIETNAM

Công ty tư vấn du học uy tín đến từ Nhật Bản với 12 văn phòng toàn cầu mở rộng điểm đến Du học - Khám phá cho học sinh Việt Nam!