Thời hạn áp dụng ưu đãi: Cho đến 31/8/2022.Thời gian nhập học của học viên khi áp dụng ưu đãi: Muộn nhất 25/12/2022.

DEOW Vietnam xin gửi thông tin ưu đãi của CG Academy đến quý phụ huynh và các bạn học viên như sau: 

* Khuyến mãi của CG Academy: 
– Giảm $100 / 4 tuần (Áp dụng đối với học viên đăng ký 4 tuần trở lên.)
– Thời hạn áp dụng ưu đãi: Cho đến 31/8/2022.
– Thời gian nhập học của học viên khi áp dụng ưu đãi: Muộn nhất 25/12/2022.

HỌC PHÍ TẠI CG Academy
1. Phí nhập học: 100$/mỗi học viên
2. Học phí: 

a) Cơ sở Sparta:


Khóa học

Học phí
(4 tuần)

Ghi chú

 

 1. Sparta Course

$ 750

-

 

 2. Premier Sparta Course

$ 800

-

 

 3. TOEIC Course

$ 800

-

 

 4. TOEIC Premier Course

$ 850

-

 

 5. IELTS Basic Course

$ 800

-

 

 6. IELTS Guarantee Course

$ 1,000

Áp dụng cho 12 tuần

 

 7. IELTS No Guarantee Course

$ 900

-

 

 8. Business English Course

$ 800

Áp dụng cho 4 tuần


b) Cơ sở Banilad:


Course

Học phí
(4 tuần)

Ghi chú

 

 1. Semi-Sparta Course

$ 750

-

 

 2. General ESL Course

$ 650

-

 

 3. Intensive ESL Course

$ 700

-

 

 4. Power ESL Course

$ 750

-

 

 5. IELTS Basic Course

$ 800

-

 

 6. TOEIC Course

$ 800

-

 

 7. Family ESL Course (Guardian)

$ 700

-

 

 8. Family ESL Course (Junior)

$ 1050

-


3. Phí kí túc xá: 
a) Cơ sở Sparta:

Loại phòng

Giá
(4 tuần)

Ghi chú

 

Phòng 4

$ 600

-

 

Phòng 3

$ 650

-

 

Phòng 2

$ 750

-

 

Phòng 1

$ 900

-


b)  Cơ sở Banilad:

Loại phòng

Giá
(4 tuần)

Ghi chú

 

Phòng 4

$ 600

-

 

Phòng 3

$ 650

-

 

Phòng 2

$ 750

-

 

Phòng 1

$ 1,000

-

 


 CÔNG TY DU HỌC DEOW VIETNAM

Công ty tư vấn du học uy tín đến từ Nhật Bản với 12 văn phòng toàn cầu mở rộng điểm đến Du học - Khám phá cho học sinh Việt Nam!