Tỷ lệ việc làm sau khi tốt nghiệp 

► Tỷ lệ tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên trường VCC thuộc top cao nhất tại tiểu bang British Columbia. Tỷ lệ mỗi ngành sẽ khác nhau. Dưới đây là một số ví dụ:

  • 90% - Health Care Assistant
  • 91% - Culinary Arts
  • 92% - Auto Collision and Refinishing
  • 93% - Business Management
  • 94% - Bachelor of Hospitality Management
  • 100% - Network Technology
Lưu ý: Các ngành học thường hết chỗ rất sớm, đặc biệt là những ngành dạy nghề. Sinh viên nên đăng ký sớm để đảm bảo lấy được thư mời.
 

Các sự kiện dành cho sinh viên Hospitality

Hospitality Management programs tại VCC chuẩn bị cho sinh viên hành trang làm việc trong môi trường lao động tại Vancouver. Sinh viên VCC có cơ hội kết nối với nhà tuyển dụng và tham dự nhiều sự kiện mà qua đó, sinh viên sẽ tích luỹ nhiều kinh nghiệm và kỹ năng để nâng cao cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. 

► Các ví dụ về sự kiện mà sinh viên ngành Hospitality tại VCC đã và đang tham dự: 

  • TedX: tham gia vào quá trình đăng ký, xử lý các dịch vụ hậu cần, thực phẩm và đồ uống, hỗ trợ các yêu cầu của khách, đặt vé, chỉ định chỗ ngồi, v.v. 
  • Festival of Trees: thường được tổ chức tại Fairmont Hotel, sinh viên thực hành các kỹ năng chuẩn bị sự kiện, lập kế hoạch cuộc họp, tài trợ của công ty, truyền thông xã hội, dịch vụ trợ giúp đặc biệt, v.v.
  • Gold Medal Plate (Kitchen Plate): hỗ trợ đấu giá im lặng (silent auction), đấu giá trực tiếp, lập kế hoạch sự kiện, chuẩn bị sự kiện và quảng bá sự kiện trên phương tiện truyền thông xã hội và các phương tiện tiếp thị khác.  
  • VCC Events:  tình nguyện tại các sự kiện và hoạt động gây quỹ khác nhau như TEC (Tourism Educators Conference - Hội nghị các nhà giáo dục du lịch), TIPS (Tourism Industry Professionals Event - Sự kiện các chuyên gia trong ngành du lịch), Flourish (gala gây quỹ hàng năm của VCC), v.v. 

Các chương trình chuyển tiếp

► VCC có các trương chình chuyển tiếp vào các trường Đại Học tại tiểu bang British Columbia. Các chương trình bao gồm University Transfer (1 năm tại VCC và chuyển tiếp vào năm 2 Đại Học) và Associate Degree (2 năm tại VCC và chuyển tiếp vào năm 3 Đại Học). 
 

CÔNG TY DU HỌC DEOW VIETNAM

Công ty tư vấn du học uy tín đến từ Nhật Bản với 12 văn phòng toàn cầu mở rộng điểm đến Du học - Khám phá cho học sinh Việt Nam!