Danh sách trường học

Alexander College

Quốc gia: Canada
Thành phố / Bang: Burnaby / Vancouver
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: #101 - 4603 Kingsway Burnaby, BC, Canada V5H 4M4
British Columbia
Email: apply@alexandercollege.ca
Điện thoại: +1 604-435-5815
Website: https://alexandercollege.ca/

Giới thiệu

Alexander College được thành lập vào năm 2006 là một tổ chức tư nhân dành cho các học sinh sau trung học hay còn được xem là trường dự bị đại học phục vụ khoảng 2.000 sinh viên mỗi năm. Trường thuộc Bộ Giáo dục Tiên tiến British Columbian bao gồm hai cơ sở được đặt tại 2 thành phố Burnaby và Vancouver.

Alexander College cung cấp các chương trình đào tạo nghề, cao đẳng (tương đương 2 năm đầu Đại học) để ra đi làm hoặc chương trình Chuyển tiếp Đại học và chương trình tích hợp tiếng Anh cho mục đích học thuật để hỗ trợ những người nói tiếng Anh không phải là người bản xứ chuyển sang học đại học bằng tiếng Anh. Các chương trình học của họ được thiết kế để giúp sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai đạt được thành công trong quá trình chuyển đổi môi trường sau trung học.

Tại Alexander College 1 năm học thì có bốn kỳ: Mùa thu (Tháng 9-Tháng 12), Mùa đông (Tháng 1-Tháng 4), Mùa xuân (Tháng 5-Tháng 7) và Mùa hè chuyên sâu (Tháng 7-Tháng 8).

Năm 2006, Alexander College được phê duyệt cấp bằng Cao đẳng Nghệ thuật cho sinh viên. Tiếp theo là bằng Cao đẳng khoa học vào năm 2011.

Chuyên ngành & phòng ban

Asian Studies

French

Biology

History

Chemistry

Mathematics

Commerce

Philosophy

Computer Science

Physics

Economics

Psychology

English

Sociology

Film Studies

University Preparation

Dự toán học phí

CHƯƠNG TRÌNH

HỌC PHÍ

University Transfer Associate of Arts Degree (including Business, Economics, and Psychology concentrations) ,Associate of Science Degree

$550.00

English for Academic Purposes (EAP) Program

English 094, 20 hours per week

$4,980.00

English 095, 20 hours per week

$4,980.00

English 096, 20 hours per week

$4,980.00

English 097, 20 hours per week

$4,980.00

English 098, 15 hours per week

$3,750.00

English 099, 10 hours per week

$2,500.00