Danh sách trường học

Algonquin College

Quốc gia: Canada
Thành phố / Bang: Ottawa
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 1385 Woodroffe Avenue Ottawa, Ontario K2G 1V8
Ontario
Điện thoại: 613-727-4723
Website: https://www.algonquincollege.com/ro/

Giới thiệu

Algonquin College được thành lập năm 1967 là một trường cao đẳng công lập tiếng Anh được tài trợ nằm tại Ottawa, Ontario, Canada, thành phố số 1 cho việc học tập trên thế giới. Với hơn 22.000 sinh viên theo học toàn thời gian và hơn 175 chương trình đào tạo. Trường có 155 chương trình đại học tại Ontario, 18 chương trình học nghề, 16 chương trình vừa học vừa làm, 6 chương trình cấp bằng hợp tác và 6 chương trình cử nhân. Một số bằng cấp này thông qua quan hệ đối tác hợp tác trực tiếp với Đại học Carleton và Đại học Ottawa.

Trường  Algonquin College được công nhận trên thế giới vì có cơ sở vật chất hiện đại, sử dụng các công nghệ xanh và các thành tựu học tập của sinh viên. Trọng tâm của Algonquin là về nghệ thuật, công nghệ và thúc đẩy sự tập trung mạnh mẽ vào lý thuyết ứng dụng và kinh nghiệm thực tế. Là một trong những trường cao đẳng nghiên cứu hành đầu tại Canada, Trung tâm Nghiên cứu và Đổi mới Ứng dụng (Applied Research and Innovation Centre) của chúng tôi hợp tác với các nhà lãnh đạo trong các ngành nghề khác nhau trong các dự án nghiên cứu để cung cấp các giải pháp cho các đối tác thuộc các ngành công nghiệp và các đối tác cộng đồng.

Chuyên ngành & phòng ban

Areas of Interest

Apprenticeships

General

Arts and Design

Health Sciences

Business

Hospitality, Tourism and Wellness

Community and Social Services

Language

Computers and Technology

Media and Communications

Corporate Training

Public Safety and Legal Studies

Engineering and Architecture

Skilled Trades

Environmental Science

Sport and Recreation

 

Transportation and Automotive

Dự toán học phí

Chi phí 1 năm học (8 tháng)

  Học phí
Chi phí ăn ở

CAD$16,000
CAD$ 11,000