Danh sách trường học

AMERICAN UNIVERSITY

Quốc gia: Mỹ
Thành phố / Bang: Washington D.C
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ:
Washington D.C
Website: auaccess.american.edu

Giới thiệu

Loại trường: ĐH Tư thục
Tổng số SV: 13.347 sinh viên

Chương trình American Access thuộc American University là chương trình chuyển tiếp duy nhất tại Mỹ  dành cho những sinh viên quốc tế có nguyện vọng học tại các trường đại học danh tiếng thuộc TOP 100.

Sinh viên sẽ được học 1 năm đầu tại American University, Washington D.C. sau đó chuyển tiếp vào top 100 trường đại học tốt nhất tại Mỹ là đối tác của American Access bao gồm: Birmingham University (#84),Dickinson College (#51 Liberal Art College), Auburn University (Top 50 trường công lập hàng đầu) và nhiều trường đại học danh tiếng khác. 

92% Sinh viên có việc làm hoặc học chương trình Sau đại học ngay 1 năm sau khi ra trường

Các nhà tuyển dụng hàng đầu: ABC News, Apple, Aerospace Industries Association, Deloitte, JP Morgan

Chuyên ngành & phòng ban

Top 5 ngành học nổi bật:
  1. Accounting
  2. Finance
  3. Communication
  4. International Business
  5. Public AffairsAmerican Access hay American Collegiate Los Angeles (ACLA)/ American Collegiate D.C (ACDC) thuộc Đại học American University (#78 National Universities) là chương trình chuyển tiếp đặc biệt được thiết kế riêng cho Sinh viên quốc tế có nguyện vọng vào các trường Đại học danh tiếng của Mỹ.

wink Yêu cầu đầu vào chương trình AULA hay ACDC:

Dự toán học phí


Học phí: $48,308 (AAP 2 Kỳ) - đến $56,477 (EAP 3 Kỳ)
Chi phí nhà ở: từ $10,007 (AAP 2 Kỳ) - $24,549 (EAP 3 Kỳ)
Tiền ăn: $3,686 - $8,277
BHYT: $2,000
Tổng cộng ước tính: từ $64,001/năm
Học bổng: tối đa $15,000/năm đầu tiên

blush Chi phí chương trình ACLA:
IELTS 5.5
>> Học phí: $75,000/ 4 quý
IELTS 6.5
>> Học phí: $65,000/ 3 quý

blush Chi phí chương trình  ACDC:
IELTS 5.5
>> Học phí: $80,000/ 3 học kỳ
IELTS 6.0
>> Học phí: $75,000/ 3 quý