Danh sách trường học

COLUMBIA WEST COLLEGE

Quốc gia: United States
Thành phố / Bang: Los Angeles
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 3435 Wilshire Blvd #1700, Los Angeles, CA 90010
California
Email: apply@columbiawestcollege.edu
Điện thoại: 213-368-3900
Website: https://www.columbiawestcollege.edu/

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Columbia West (CWC) cam kết cung cấp các khóa học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai và bài kiểm tra chuẩn bị bài kiểm tra nhằm trang bị cho sinh viên các kỹ năng ngôn ngữ và kiểm tra cần thiết để đạt được mục tiêu học tập, nghề nghiệp hoặc cá nhân.

Sứ mệnh của CWC:

  • Cung cấp hướng dẫn cụ thể, dựa trên kết quả, dựa trên ngữ cảnh vượt quá mong đợi của học sinh và có liên quan và phù hợp với mục tiêu của họ.
  • Nâng cao lòng tự trọng của học sinh trong việc thực hành các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh của họ để cho phép ứng dụng tự tin về các kỹ năng mới có được trong các môi trường khác nhau.
  • Tạo một môi trường tích cực, hỗ trợ cho phép sinh viên có được các kỹ năng tiếng Anh một cách hiệu quả và kịp thời
  • Thúc đẩy sự xuất sắc trong việc giảng dạy bằng cách thuê những người hướng dẫn đủ điều kiện và cung cấp cho giảng viên những cơ hội để tiếp tục phát triển chuyên môn

Chuyên ngành & phòng ban

Lớp sángLớp trưa và chiều

Essential English

American Communication

Essential English Plus

Business English

TOEFL

English through American Culture

Business English

 

University Preparation

 

English through American Culture

 

Dự toán học phí

Khóa họcHọc phí ($USD) / tuần

Morning class

$250 - $300

Afternoon and Evening class

$113

Application fee

$150

Student ID Card

$20

I-20 Processing and Mailing fee

$75 - $160

SEVIS I-901 Fee (Paid to US government)

$200

Housing Placement Fee

$150

Official Transcript

$20

Tutoring

$40–$45 per hour