Danh sách trường học

DSBN - ST. CATHARINES COLLEGIATE

Quốc gia: Canada
Thành phố / Bang: St. Catherine
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 34 Catherine St, St. Catharines, ON L2R 5E7, Canada
Ontario
Email: scc@dsbn.org
Điện thoại: (905) 687-7301
Website: http://collegiate.dsbn.org/

Giới thiệu

Trường THPT St. Catharines Collegiate là một trường thuộc Hội Đồng Giáo Dục quận Niagara (District School Board of Niagara-DSBN(1) ).Trường tọa lạc tại trung tâm thành phố St. Catharines, bang Ontario với môi trường học tập trẻ trung, năng động và sáng tạo. Thông qua các mảng Học thuật, Điền kinh, Nghệ thuật hoặc Công nghệ trường sẽ cung cấp những chương trình học có sẵn để đáp ứng nhu cầu và sở thích của bạn. Trên thực tế, Collegiate là trường duy nhất ở St. Catharines cung cấp đầy đủ các con đường học thuật và các khóa học công nghệ.

St. Catharines Collegiate có 3 chương trình kỹ năng đặc biệt chính:

  • Nghệ thuật và văn hóa.
  • Công nghệ thông tin và truyền thông trong nghệ thuật video và truyền hình.
  • Du lịch khách sạn.

Những chương trình này giúp cho học sinh học tập trung vào nhóm lĩnh vực cụ thể và nhận chứng chỉ sau khi hoàn thành. Ngoài ra, trường cung cấp các khóa dự bị đại học và dự bị cao đẳng và cả các khóa Tiếng Anh ESL.

(1)Hội đồng trường học quận Niagara (DSBN, được gọi là Hội đồng trường công lập tiếng Anh số 22 trước năm 1999 ) là một hội đồng trường trong hệ thống trường công lập của Ontario, Canada, trong Khu đô thị Niagara.

Chuyên ngành & phòng ban

Arts

Mathematics

Canadian and World Studies

Moderns

Co-operative Education

Native Studies

English

Science

English as a Second Language

Technology

Family Studies

Business

Health and Physical Education

 

Dự toán học phí

Avg Cost of Tuition/YearCAD  

$ 13,000.00

Cost of Living/YearCAD             

$ 12,000.00

*Application FeeCAD                 

$ 250.00  (Charged once for each program)

Ước tính tổng chi phí /Năm CAD

$ 25,000.00