Danh sách trường học

Evergreen College

Quốc gia: Canada
Thành phố / Bang: Toronto
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 67 Yonge Street, Suite 402, Toronto, Ontario, Canada, M5E1J8
Ontario
Email: info@evergreencollege.ca
Điện thoại: 4163650505
Website: http://evergreencollege.ca/

Giới thiệu

Evergreen College thành lập vào năm 2002 được biết tới là một trường cao đẳng nghề tại Toronto, Ontario .Sau một quá trình dài phát triển trường đã mở rộng nhiều cơ sở trong khu vực Greater Toronto, đặc biệt là tại 2 trung tâm thành phố Ontatio và Alberta.

Trường cung cấp đào tạo trong các lĩnh vực kinh doanh, công nghệ, tài chính, chăm sóc sức khỏe, khách sạn, công tác xã hội và các ngành dịch vụ. Bên cạnh đó, Evergreen College cũng sẽ kết hợp việc học tập trên lớp với các chương trình thúc đẩy tăng tốc của họ trong nhiều vị trí lĩnh vực. Trường chấp nhận tuyển sinh cả sinh viên Canada và sinh viên quốc tế.


 

Chuyên ngành & phòng ban

 

Business Administration in International Trading

Community Service Worker

Computer System and Network Specialist

Computerized Accounting and Payroll

Development Service Worker (Ontario)

Early Childcare Assistant (Ontario)

Hospitality Management

Hospitality Operations (Ontario)

Legal Assistant

Medical Office Administrator (Ontario)

Personal Support Worker (Ontario)

Pre-Medical (Ontario)

Pharmacy Assistant

Postgraduate Diploma in Cyber Security & Cloud Computing (Ontario)

Postgraduate Diploma in Network Systems Engineer (Ontario)

Applied Environmental Technology (Alberta)

Education Assistant (Alberta)

Health Care Aide Government of Alberta Provincial Curriculum (Alberta)

Process Piping Drafting (Alberta)

Unit Clerk & Medical Office Administration (Alberta)

Dự toán học phí

 

Credits

Tuition

Health

20

$10,019.00

$140.00

19

$9,232.00

$140.00

18

$8,445.00

$140.00

17

$8,445.00

$140.00

16

$8,445.00

$140.00

15

$8,445.00

$140.00

14

$8,445.00

$140.00

13

$8,445.00

$140.00

12

$8,445.00

$140.00

11

$8,445.00

$140.00

10

$8,445.00

$140.00

9

$7,600.50

$140.00

8

$6,756.00

$140.00

7

$5,911.50

$140.00

6

$5,067.00

$140.00

5

$4,222.50

$140.00

4

$3,378.00

$140.00

3

$2,533.50

 

2

$1,689.00

 

Note: There is a two (2) credit minimum enrollment requirement.  $844.50 per credit  $787.00 per credits 19-20