Danh sách trường học

ILAC International College

Quốc gia: Canada
Thành phố / Bang: Toronto / Vancouver
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 920 Yonge St., 4th Floor Toronto, ON CANADA M4W 3C7
Ontario / British Colombia
Email: info@ilacic.com
Điện thoại: +1 (416) 961-5151
Website: https://ilacinternationalcollege.com/

Giới thiệu

ILAC International College là một trường đại học tư nhân hàng đầu tại Canada cung cấp các chương trình tập trung vào các ngành nghề: kinh doanh, bán hàng, tiếp thị, dịch vụ khách hang và IT professional ngành mới được đưa vào giảng dạy năm 2018. Các khuôn viên trường nằm ở trung tâm của Toronto và Vancouver.

Sinh viên có cơ hội có được kinh nghiệm làm việc tại Canada khi đăng ký vào một trong các chương trình hợp tác vừa học vừa làm CO-OD. Các bạn sẽ thực hành các kiến thức đã học trên lớp, phát triển các liên hệ chuyên nghiệp trong ngành và nâng cao hồ sơ cá nhân của sinh viên trong khi học. Các chuyên gia hợp tác của trường sẽ hỗ trợ mỗi sinh viên tìm kiếm việc làm, kết nối họ với nhà tuyển dụng và tiếp tục giúp đỡ trong suốt quá trình hợp tác ở vị trí làm việc của họ. Chúng tôi cung cấp sự trải nghiệm thay đổi cuộc sống cho sinh viên, rèn luyện kỹ năng họ cần để thành công và dẫn đầu trong bất kỳ ngành nghề nào.

Chuyên ngành & phòng ban

School of Customer Service

School of Business

School of IT professional

TESOL Program

Dự toán học phí

  

School of Customer Service

 

Program Name

Program Fees

Service Excellence for Business Diploma with Co-op

$12,000

Communication & Service Essentials Diploma with Co-op (60 weeks)      

$14,000

Service Essentials for Business Diploma with Co-op (40 weeks)  

$10,000

Service Excellence for Business Certificate (26 weeks)

$10,400

School of Business

 

Sales & Marketing Diploma (52 weeks) 

$14,000

Sales & Marketing Diploma with Co-op (92 weeks)

$15,000

Business Administration Diploma (52 weeks)     

$14,000

Business Administration Diploma with Co-op (92 weeks)              

$15,000

TESOL Program

 

TESOL Diploma Program

$1,500

TESOL Certificate Program

$990