Danh sách trường học

KWANTLEN POLYTECHNIC UNVERSITY

Quốc gia: Canada
Thành phố / Bang: Surrey
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 12666 72 Avenue Surrey, BC V3W 2M8
British Columbia
Email: studentinfo@kpu.ca
Điện thoại: 604-599-2000
Website: http://www.kpu.ca/

Giới thiệu

Kwantlen Polytechnic University là trường Đại học Bách khoa có bốn cơ sở nằm trong vùng Metro Vancouver của British Columbia. KPU cung cấp các chương trình bằng cử nhân, bằng liên kết, văn bằng, chứng chỉ và trích dẫn trong hơn 120 ngành học. Gần 20.000 sinh viên theo học các khóa học tại các cơ sở KPU ở Surrey, Richmond, Langley và Cloverdale.

Đại học Bách khoa Kwantlen hiện đang cung cấp một loạt các chứng chỉ, nhiều trong số đó là hoàn toàn độc đáo, để đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường việc làm trong khu vực và toàn cầu. Học sinh có cơ hội sử dụng tín chỉ của chương trình Certificate và Diploma vào bằng cử nhân, tạo ra các tùy chọn nâng cao học tập và chuyên nghiệp của các chương trình ứng dụng và kỹ thuật.

Chuyên ngành & phòng ban

  

FACULTY OF ACADEMIC AND CAREER ADVANCEMENT

FALCUTY OF TRADE AND TECHNOLOGY

Access Programs for People With Disabilities

Appliance Servicing

Adult Upgrading

Automotive Service Technician

English Language Studies

Carpentry/Building Construction

Good Beginnings

 Construction Electrician

Qualifying Studies

Farrier Training

Anthropology

Masonry

Arts

Mechatronics

Asian Studies

Metal Fabrication/Fitter

Counselling

 Millwright/Industrial Mechanic

Creative Writing

Outdoor Power Equipment Technician

Criminology

 Parts, Warehousing, Logistics and Distribution

Education Assistant

Plumbing

English

Plumbing and Piping

Fine Arts

Power Line Technician

General Studies

Public Safety Communications

 Geography

 Welding

 History

SCHOOL OF BUSINESS

 Indigenous Community Justice

Accounting

Journalism

Business Administration

 Language and Cultures

Business Management

Music

Computer Information Systems

FACULTY OF ARTS

Economics

NGOs & Nonprofit Studies

Entrepreneurial Leadership

Philosophy

 General Business Studies

Policy Studies

 Global Business Management

 Political Science

Green Business Management and Sustainability

Psychology

 Human Resources Management

Sociology

Information Technology

FACULTY OF HEALTH

 Legal Administrative Studies

Graduate Nurse - Internationally Educated

 Marketing

Health Care Assistant

Operations and Supply Chain Management

Health Foundations

Public Relations

Health Unit Coordinator

Technical Management and Services

Nursing

WILSON SCHOOL OF DESIGN

Nursing - Advanced Entry

Fashion Design & Technology

Psychiatric Nursing

Fashion Marketing

 Traditional Chinese Medicine – Acupuncture

Foundations in Design

FACULTY OF SCIENCE AND HOLTICULTURE

Graphic Design for Marketing

Biology

Interior Design

Brewing and Brewery Operations

 Product Design

Chemistry

Technical Apparel Design

Computer Aided Design and Drafting

CONTINUEING AND PROFESSIONAL STUDY

Engineering

Business (CPS)

Environmental Protection Technology

 Cannabis Professional Series

General Science

Commercial Beekeeping Program

Health Science

Design (CPS)

Horticulture

Low Voltage / Data Networking Technician

Mathematics

Nursing (CPS)

Physics

Professional Pest Management

Plant Health

Trades (CPS)

 Sustainable Agriculture

Water & Wastewater

 Urban Ecosystems

 

Dự toán học phí

Chương trìnhSEM 1SEM 2Tổng ($CA)
9 Credits/semester (3 courses)$7,052.70$6,650.55$13,703.25
12 Credits/semester (4 courses)$9,196.56$8,794.41$17,990.97
15 Credits/semester (5 courses)$11,336.28$10,934.13$22,270.41
Học phí trên đã bao gồm các chi phí như: Library, Technology, Health Insurance, student life fees and transit.