Danh sách trường học

LAKELAND UNIVERSITY

Quốc gia: Mỹ
Thành phố / Bang: Plymouth, Wisconsin
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: W3718 South Dr, Plymouth, WI 53073
Wisconsin
Email: admission@lakeland.edu
Điện thoại: 920-565-1000
Website: https://lakeland.edu/

Giới thiệu

Đại học Lakeland là một tổ chức nghệ thuật tự do cấp bằng cử nhân và thạc sĩ liên quan đến Giáo hội Kitô giáo với gần 3.500 sinh viên (850 sinh viên đại học truyền thống và 2.600 sinh viên vào cuối tuần, cuối tuần và trực tuyến) từ 24 quốc gia, 10 ký túc xá trong khuôn viên và hơn thế nữa hơn 30 chuyên ngành.

Ngoài cơ sở chính ở Plymouth, Lakeland có bảy trung tâm buổi tối, cuối tuần và trực tuyến, đặt tại Milwaukee, Madison, Wisconsin Rapids (Trung Wisconsin), Chippewa Falls, Fox Cities, Green Bay, Sheboygan. Trường cũng có một cơ sở quốc tế ở Tokyo, Nhật Bản.

Vào mùa thu năm 2017, Lakeland đã đưa ra một mô hình giáo dục hợp tác cho phép sinh viên Lakeland đạt được 12-18 tháng kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp với các công ty địa phương, cùng với khả năng kiếm được hơn 100.000 đô la để giảm thiểu nợ sinh viên sau đại học.

Chuyên ngành & phòng ban

  

Theatre/Theatre Arts Management.

Social Science Teacher Education.

Marketing/Marketing Management, General.

Biology Teacher Education.

Biology/Biological Sciences, General.

Accounting.

Music Teacher Education.

Creative Writing.

Counselor Education/School Counseling and Guidance Services.

Theology/Theological Studies.

Criminology.

Teacher Education, Multiple Levels.

Drama and Dramatics/Theatre Arts, General.

Mathematics, General.

Business Administration, Management and Operations, Other.

Computer and Information Sciences, General.

Non-Profit/Public/Organizational Management.

Visual and Performing Arts, General.

Science Teacher Education/General Science Teacher Education.

Chemistry, General.

Sport and Fitness Administration/Management.

Spanish Language and Literature.

History, General.

Mathematics Teacher Education.

Arts Management.

Ethnic, Cultural Minority, and Gender Studies, Other.

International Business/Trade/Commerce.

Music Management and Merchandising.

Education, General.

Kinesiology and Exercise Science.

Sociology.

Hospitality Administration/Management, General.

Elementary Education and Teaching.

Business Teacher Education.

Secondary Education and Teaching.

English Language and Literature, General.

Music, General.

Psychology, General.

Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies.

Biochemistry.

History Teacher Education.

Business/Commerce, General.

English/Language Arts Teacher Education.

German Language and Literature.

Art/Art Studies, General.

Business/Managerial Economics.

Religion/Religious Studies.

Spanish Language Teacher Education.

Dự toán học phí

Chương trìnhHọc phí (USD)

Undergraduate Programs

$29,014

Graduate Programs

$10,760